Μειωμένη αναπνευστική λειτουργία μετά από επεισόδια συριγμού από ρινοϊό, σε παιδιά που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο γαι την εκδήλωση άσθματος
Διαβάστηκε 1,178 φορές

Εισαγωγή: Τα επεισόδια ιογενούς συριγμού από ρινοϊό σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν προγνωστικό παράγοντα για τον κίνδυνο εκδήλωσης παιδικού άσθματος. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρη η συσχέτιση ορισμένων συγκεκριμένων ιογενών λοιμώξεων στα πρώτα χρόνια της ζωής με την αναπνευστική λειτουργία στη μετέπειτα παιδική ηλικία.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η αναζήτηση πιθανής συσχέτισης ανάμεσα στα επεισόδια ιογενούς συριγμού στην προσχολική ηλικία από συγκεκριμένους ιούς και την αναπνευστική λειτουργία στη μετέπειτα ζωή σε μία προοπτική μελέτη παιδιών που βρίσκονταν σε αυξημένο κίνδυνο για την εκδήλωση άσθματος.

Μέθοδοι: 238 παιδιά παρακολουθήθηκαν προοπτικά από τη γέννηση τους έως και την ηλικία των 8 ετών. Τα επεισόδια ιογενούς συριγμού στη νηπιακή ηλικία επιβεβαιώθηκαν με τη χρήση τεχνικών μέσων και η αναπνευστική λειτουργία εκτιμήθηκε σε ετήσια βάση με τη χρήση σπιρομέτρησης και οξυμετρίας.

Αποτελέσματα: Παιδιά με επεισόδια ιογενούς συριγμού από ρινοϊό παρουσίασαν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα πνευμονικών όγκων στη σπιρομέτρηση, FEV(1) (p=0.001), FEV(0.5) (p<0.001), FEF(25-75)(p<0.001), και παθολογικές τιμές κατά την οξυμετρία συγκρινόμενα με εκείνα που τα επεισόδια ιογενούς συριγμού δεν οφείλονταν στο ρινοϊό. Τα παιδιά που παρουσίαζαν επεισόδια ιογενούς συριγμού οφειλόμενα σε αναπνευστικό συγκυτιακό ιό ή άλλους ιούς δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μετρήσεις της σπιρομέτρησης ή της οξυμετρίας συγκριτικά με τα παιδιά  που δεν παρουσίαζαν καθόλου τέτοια επεισόδια. Στα παιδιά που ετέθη η διάγνωση άσθματος στην ηλικία των 6 ή 8 ετών βρέθηκε στατιστικά σημαντικά μκρότερος ο πνευμονικός όγκος FEF (25-75) (p=0.05) συγκριτικά με τα παιδιά χωρίς άσθμα.

Συμπέρασμα: Από τη μελέτη μίας σειράς παιδιών με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης άσθματος προέκυψε ότι μεταξύ των επεισοδίων ιογενούς συριγμού στην πρώιμη παιδική ηλικία, αυτά που προκαλούνται από ρινοϊό αποτελούν τους πιο σημαντικούς προγνωστικούς παράγοντες μειωμένη αναπνευστικής λειτουργίας έως την ηλικία των 8 ετών. Το κατά πόσο η μειωμένη αναπνευστική λειτουργία αποτελεί την αιτία και/ή το αποτέλεσμα επεισοδίων ιογενούς συριγμού μένει ακόμα να μελετηθεί.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥΣ

Τα επεισόδια ιογενούς συριγμού από ρινοϊό σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αποτελούν προγνωστικό παράγοντα για τον κίνδυνο εκδήλωσης παιδικού άσθματος…

δημοφιλη αρθρα

ειδατε προσφατα