Η βελτίωση του εισπνεόμενου αέρα σχετίζεται με βελτίωση της πνευμονικής ανάπτυξης στα παιδιά

Γράφει ο Λένα Λεζέ

Λένα Λεζέ

Διαβάστηκε 2,911 φορές

Η ζωή στα αστικά κέντρα είναι άμεσα συνυφασμένη με εισπνοή πολυάριθμων ρυπαντών στην ατμόσφαιρα. Στην πλειονότητά τους αυτοί προέρχονται κυρίως από καύσεις, βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα, από παρακείμενα εργοστάσια, λιμάνια, εκπομπές από καμινάδες σπιτιών και επιδεινώνονται συχνά από το μικροκλίμα ή  γεωλογικούς παράγοντες της εκάστοτε περιοχής (π.χ. ορεινοί όγκοι).  Όλοι γνωρίζουμε πόσο επιβαρύνονται τα αναπνευστικά προβλήματα ιδίως σε άτομα με ιστορικό άσθματος ή συναφών χρονίων παθήσεων του αναπνευστικού ειδικά σε περιόδους που οι διάφοροι ρυπαντές ξεπερνούν τα προβλεπόμενα επίπεδα.

Υπενθυμίζουμε ότι σωματίδια διαμέτρου <2.5μm φθάνουν στα αναπνευστικά βρογχιόλια και στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη ενώ τα >10μm παραμένουν στους ανώτερους αεραγωγούς. Επιπλέον, οι FEV1 και FVC που μετρούνται κατά τη σπιρομέτρηση, απεικονίζουν τη γενικότερη μηχανική των πνευμόνων ελέγχοντας τόσο για αποφρακτικού όσο και περιοριστικού τύπου παθολογίες.

Πρόσφατη μελέτη όμως από την Βόρεια Καλιφόρνια (Gauderman et al 2015) έρχεται να μας δείξει επιπλέον πως και η ίδια η ανάπτυξη  των πνευμόνων, που πραγματοποιείται με ταχύτατο ρυθμό στην ηλικία των  11-15 ετών, επίσης επηρεάζεται άμεσα από την «ποιότητα» του εισπνεόμενου αέρα. Η μελέτη αυτή αφορούσε την μέτρηση των FEV1 και  FVC  σε 2120 παιδιά 11-15 ετών σε διάστημα 3 τετραετιών και σε 5 διαφορετικές κοινότητες.

Σύμφωνα με την μελέτη, όπως και άλλες προγενέστερες, μείωση της συγκέντρωσης ρύπων όπως των εκπεμπόμενων από οχήματα διοξειδίου του αζώτου καθώς και ρυπαντών διαμέτρου μικρότερης των 2.5μm  και 10μm είναι άμεσα συνυφασμένη με στατιστικά σημαντική βελτίωση κύριων παραμέτρων της αναπνευστικής λειτουργίας (FEV1 και της FVC). Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η στατιστική ισχύς του αποτελέσματος παραμένει ακόμα κι αν γίνει προσαρμογή για παράγοντες όπως η έκθεση σε καπνό τσιγάρου (είτε ενδομητρίως ή από ατομική χρήση), η συνύπαρξη άσθματος ή έκθεση σε πιθανά αλλεργιογόνα (επιθήλια ζώων, οικιακή μούχλα και σκόνη)  αλλά και το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο  ή η ασφαλιστική κάλυψη.  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τόσο οι υγιείς όσο και οι επιβαρυμένοι παιδιατρικοί πληθυσμοί ωφελούνται άμεσα από την βελτίωση του εισπνεόμενου αέρα. Μεταβολές στο  όζον,  αντιθέτως, δεν φαίνεται να συνδέονται στατιστικά με μεταβολές στις FEV1 και FVC και στον βαθμό της πνευμονικής ανάπτυξης.

Ενώ ήδη είναι γνωστό ότι οι συγκέντρωση ατμοσφαιρικών ρύπων όπως ο καπνός, το διοξείδιο του θείου και το μονοξείδιο του άνθρακα ευθύνονται για τον αριθμό των εισαγόμενων παιδιών με συμπτώματα παιδικού άσθματος, με την παραπάνω μελέτη στοιχειοθετείται η ανάγκη καθαρότερης ατμόσφαιρας για τη γενικότερη πνευμονική ανάπτυξη και την προστασία από καρδιαγγειακά προβλήματα ή άλλες συνοσηρότητες κατά την ενήλικο ζωή. Λαμβάνοντας δε υπ’όψιν ότι κατά τους χειμερινούς μήνες στη χώρα μας παρατηρείται τελευταία το φαινόμενο της αιθαλομίχλης (της οποίας πολλά σωματίδια έχουν διάμετρο <2.5μm) συμπεραίνουμε ότι η εντατική καταγραφή των ατμοσφαιρικών ρύπων και πολιτικές υπέρ του περιβάλλοντος είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της υγείας όλων μας.

Η ζωή στα αστικά κέντρα είναι άμεσα συνυφασμένη με εισπνοή πολυάριθμων ρυπαντών στην ατμόσφαιρα. Στην πλειονότητά τους αυτοί προέρχονται κυρίως από καύσεις, βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα, από παρακείμενα εργοστάσια…

δημοφιλη αρθρα

ειδατε προσφατα