Αεροθάλαμοι για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων
Διαβάστηκε 12,598 φορές

 

 

 

Οι αεροθάλαμοι είναι πλαστικές συσκευές σε σχήμα σωλήνα που φέρουν επιστόμιο ή μάσκα στο ένα άκρο και ένα άνοιγμα για την εφαρμογή του εισπνεόμενου φαρμάκου, στο άλλο άκρο.

ΓΙΑΤΙ ΕIΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ

  • Κάνουν ευκολότερη και περισσότερο αποτελεσματική τη χορήγηση των εισπνεόμενων φαρμάκων με τη μορφή αεροζόλης, έτσι ώστε μεγαλύτερη ποσότητα τους να εναποτίθεται στους πνεύμονες.
  • Η χρήση τους είναι απλή και επιπλέον φαίνεται ότι είναι εξίσου αποτελεσματικοί με τους νεφελοποιητές στην αντιμετώπιση των ασθματικών παροξυσμών.
  • Βοηθούν στον περιορισμό τόσο των τοπικών όσο και των συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών από τις υψηλές δόσεις των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών(κορτιζόνης), μειώνοντας την ποσότητα του φαρμάκου που εναποτίθεται στη στοματική κοιλότητα και το φάρυγγα, καθώς και την απορρόφηση του στη συστηματική κυκλοφορία.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Όταν το εισπνεόμενο φάρμακο απελευθερωθεί μέσα στον αεροθάλαμο τα σωματίδια του κυκλοφορούν μέσα σε αυτόν και μπορεί στη συνέχεια να ληφθεί απευθείας με εισπνοές. Οι αεροθάλμοι έχουν μία βαλβίδα μίας διαδρομής που επιτρέπει την πραγματοποίηση εκπνοών μέσω της μάσκας ή του επιστομίου ,χωρίς να χάνεται ποσότητα του φαρμάκου, ενώ εξασφαλίζεται η άνετη αναπνοή του ασθενούς.

ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ

  • Όλοι όσοι χρησιμοποιούν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή ως προφύλαξη ανεξαρτήτως ηλικίας
  • Παιδιά άνω των 8-10 ετών που έχουν πρόβλημα συγχρονισμού του χρόνου πίεσης του εισπνεόμενου με το χρόνο λήψης της εισπνοής
  • Όλα τα παιδιά που είναι μικρότερα των 8-10 ετών και παίρνουν εισπνεόμενα φάρμακα

Παιδιά μεγαλύτερα των 8-10 ετών μπορούν να πάρουν τα εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά χωρίς αεροθάλαμο, όταν είναι σχετικά καλά, αλλά είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν αεροθάλαμο κατά τη διάρκεια ασθματικού παροξυσμού, καθώς και όταν λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή με εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές. Γενικά, πάντως, η ηλικία που μπορεί κάποιος να συγχρονίσει την εκτόξευση του φαρμάκου με την βαθειά και παρατεταμένη εισπνοή , δεν μπορεί να καθορισθεί με την ηλικία, αλλά είναι θέμα ατομικό. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί με την εκτόξευση και την αίσθηση του εξαερωμένου φαρμάκου στο στόμα, διακόψει την εισπνοή, το φάρμακο έχει μείνει όλο στο στόμα και είναι ως να μην χορηγήθηκε.

Κατόπιν των παραπάνω, συνιστούμε όλα τα παιδιά να χρησιμοποιούν αεροθάλαμο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αεροθαλάμων με διαφορετικά σχήματα, μεγέθοι και χρώματα. Δύο είναι τα κύρια είδη τους: τα μεγάλου όγκου και τα μικρού όγκου.

Οι αεροθάλαμοι μεγάλου όγκου έχουν σχήμα οβάλ και είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος . Ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους αυτού του είδους είναι ο αεροθάλαμος Volumatic. Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε ενήλικες και σε παιδιά μεγαλύτερα των 5 ετών, καθώς τα μικρότερα παιδιά δεν είναι σε θέση να πάρουν αρκετά βαθιές αναπνοές για να λάβουν την ποσότητα του φαρμάκου που βρίσκεται μέσα στον αεροθάλαμο.

Οι αεροθάλαμοι μικρού όγκου έχουν συνήθως σχήμα σωλήνα. Είναι πιο εύχρηστοι γιατί είναι μικρότεροι και επομένως μπορούν να μεταφερθούν εύκολα σε τσάντες χειρός και σχολικές τσάντες. Παιδιά μικρότερα των 5 ετών πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο αεροθαλάμους μικρού όγκου. Πολλά μεγαλύτερα παιδιά καθώς και ενήλικες χρησιμοποιούν αεροθαλάμους μικρού όγκου γιατί μεταφέρονται ευκολότερα.

Παιδιά μικρότερα των 3 ετών είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν μάσκα με τον αεροθάλαμο τους.

Σε μεγαλύτερα αυτής της ηλικίας παιδιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο επιστόμιο. Ο χρόνος που θα αποφασιστεί η αλλαγή της μάσκας σε επιστόμιο θα εξαρτηθεί από την ωριμότητα του παιδιού και την προτίμηση του. Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι χρήση αεροθαλάμου με επιστόμιο σημαίνει ότι λιγότερη ποσότητα του φαρμάκου εναποτίθεται στη μύτη και επομένως περισσότερη καταλήγει στους πνεύμονες.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Όταν αγοράσετε τον αεροθάλαμο και πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να τον πλύνετε με ζεστό σαπουνόνερο και να τον αφήσετε να στεγνώσει χωρίς να τον σκουπίσετε.
Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές χρήσης του αεροθαλάμου με επιστόμιο:
Τεχνική της βαθιάς εισπνοής (για παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών)

1. Τα χείλη του παιδιού εφαρμόζουν σταθερά γύρω από το επιστόμιο

2. Ανακινείτε καλά το εισπνεόμενο

3. Εφαρμόζετε το εισπνεόμενο στο άνοιγμα που υπάρχει στο άκρο του αεροθαλάμου

4. Πατάτε το εισπνεόμενο μία φορά

5. Το παιδί παίρνει μία βαθιά και μεγάλης διάρκειας εισπνοή, κρατά την αναπνοή του για περίπου 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια εκπνέει.

Τεχνική των 4 αναπνοών (για παιδιά ηλικίας 3-8 ετών καθώς και σε ασθματικό παροξυσμό ανεξαρτήτως ηλικίας)
Τα βήματα 1-4 είναι τα ίδια με την προηγούμενη τεχνική, αλλά ακολουθούν 4 κανονικές εισπνοές και εκπνοές μέσα στον αεροθάλαμο.

Σε παιδιά μικρότερα των 3 ετών όπου χρησιμοποιείται αεροθάλαμος με μάσκα ακολουθείτε τα ακόλουθα βήματα:

1. Εφαρμόζετε τη μάσκα στο πρόσωπο του παιδιού σας, έτσι ώστε να υπάρχει καλή εφαρμογή γύρω από τη μύτη και το στόμα.

2. Ανακινείτε καλά το εισπνεόμενο.

3. Εφαρμόζετε το εισπνεόμενο στο άνοιγμα που υπάρχει στο άκρο του αεροθαλάμου.

4. Πατάτε το εισπνεόμενο μία φορά.

5. Αφήνετε το παιδί σας να πάρει 5 αργές αναπνοές. Σε περίπτωση που πρόκειται για βρέφος που κλαίει και δεν μπορείτε να μετρήσετε τις αναπνοές του μετρήστε απλώς αργά έως το 10.

6. Εάν πρόκειται να κάνετε , σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού σας, 2-3 puffs, συνεχίζετε να ψεκάζετε χωρίς να βγάλετε τη μάσκα από το πρόσωπο, αρκεί το κάθε puff να συνοδεύεται από τις ανάλογες εισπνοές.

Θυμηθείτε:

Πλύνετε τον αεροθάλαμο μία φορά το μήνα και αφήστε τον να στεγνώσει μόνος του.
Οι αεροθάλαμοι πρέπει να αντικαθίστανται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, εφόσον χρησιμοποιούνται καθημερινά

 

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Οι αεροθάλαμοι είναι πλαστικές συσκευές σε σχήμα σωλήνα που φέρουν επιστόμιο ή μάσκα στο ένα άκρο και ένα άνοιγμα για την εφαρμογή του εισπνεόμενου φαρμάκου, στο άλλο άκρο…

δημοφιλη αρθρα

ειδατε προσφατα