Κατάποση μπαταρίας
Διαβάστηκε 4,265 φορές

Δεδομένα από το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων της Αμερικής και τη Γραμμή Εξυπηρέτησης ασθενών που έχουν καταπιεί μπαταρίες δείχνουν ότι υπάρχει μία αύξηση του αριθμού των περιστατικών κατάποσης μπαταριών κουμπιών καθώς και των επιπλοκών από την κατάποση τους.

Όλες οι θανατηφόρες περιπτώσεις καθώς και το 85% των περιπτώσεων που παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές αφορούσαν παιδιά ηλικίας μικρότερης των 4 ετών. Μετά από στατιστική ανάλυση των δεδομένων φάνηκε ότι προγνωστικοί παράγοντες για κακή έκβαση ήταν η μεγάλη διάμετρος της μπαταρίας (20-25mm; odds ratio, 24.6), η ηλικία μικρότερη των 4 ετών (OR: 3.2) και η κατάποση περισσότερων από μίας μπαταριών (OR: 2.1).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2009, το 92% των περιπτώσεων που παρουσίασαν σοβαρές επιπλοκές αφορούσαν στη λήψη μπαταριών λιθίου 20mm. Βλάβες (όπως σοβαρά εγκαύματα, στενώσεις οισοφάγου, αμφοτερόπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών) παρουσιάστηκαν 2 ώρες μετά τη λήψη. Το 56% των περιπτώσεων λήψης μπαταριών έγιναν χωρίς την παρουσία κάποιου μεγάλου και στο 46% των περιπτώσεων που έγιναν χωρίς την παρουσία κάποιου μεγάλου ετέθη αρχικά εσφαλμένη διάγνωση.

Συμπέρασμα: Η λήψη μπαταριών κουμπιών πρέπει να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση ενός παιδιού που παρουσιάζει συμπτώματα απόφραξης των αεραγωγών (π.χ. εκπνευστικό συριγμό), εμέτους, αίσθημα δυσφορία στο στήθος, δυσκολία κατάποσης ή άρνηση λήψης τροφής, καθώς και βήχα κατά τη σίτιση. Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη μπαταρίας κουμπιού στον οισοφάγο η αφαίρεση της πρέπει να γίνει άμεσα και μέσα σε 2 ώρες το πολύ από τη λήψη της. 

Δεδομένα από το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων της Αμερικής και τη Γραμμή Εξυπηρέτησης ασθενών που έχουν καταπιεί μπαταρίες δείχνουν ότι υπάρχει μία αύξηση του αριθμού των περιστατικών κατάποσης μπαταριών κουμπιών καθώς και των επιπλοκών από την κατάποση τους…

δημοφιλη αρθρα

ειδατε προσφατα