Τι άλλαξε στην παιδιατρική έρευνα την χρονιά που μας πέρασε

Γράφει ο Εύη Καρανίκα

Γράφει ο Σταυρούλα Ψώνη

Διαβάστηκε 2,465 φορές
<link/> <target/><br /> <rel/> <lightbox_image/> <width><![CDATA[259]]></width><br /> <height><![CDATA[218]]></height><br /> </image><br /> <textarea identifier="2e3c9e69-1f9e-4647-8d13-4e88094d2790"><br /> <value><![CDATA[ <ol> </ol> <p style="text-align: center;"><img src="https://www.paidiatriki.gr/wp-content/uploads/children.jpg" border="0" width="300" /></p> <ol> <li style="text-align: justify;"><strong>Αντιμετώπιση βρεφών με βρογχιολίτιδα</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">Η βρογχιολίτιδα αποτελεί συχνή και πολλές φορές απειλητική κατάσταση για τη ζωή των βρεφών. Ενώ ξεκινά ως απλό «κρυολόγημα», συχνά εξελίσσεται, με εμφάνιση συριγμού, σοβαρής αναπνευστικής δυσχέρειας και υποξίας. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της βρογχιολίτιδας παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία, με πιο συχνή τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών, ακόμα και επί απουσίας σαφούς κλινικής ένδειξης που θα δικαιολογούσε τη χρήση τους.</p> <p style="text-align: justify;">Το 2011 δημοσιεύθηκε μεταανάλυση (Cochrane) (1), που εξέτασε δεδομένα από 19 μελέτες με συνολικό δείγμα 2000 βρεφών. Επειδή, από τη μεταανάλυση αυτή αποκλείσθηκαν μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και αφορούσαν βρέφη που χρειάσθηκαν διασωλήνωση, τα συμπεράσματα δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε βρέφη με σοβαρή νόσο ή με σοβαρά άλλα υποκείμενα νοσήματα. <strong>Οι</strong> <strong>συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η χορήγηση</strong> <strong>επινεφρίνης, πρώιμα στην πορεία της νόσου, ήταν πιο αποτελεσματική από άλλα</strong> <strong>θεραπευτικά σχήματα και κυρίως  μείωσε την πιθανότητα ανάγκης εισαγωγής  ενός</strong> <strong>βρέφους στο νοσοκομείο</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">Αλλα σημαντικά αποτελέσματα από τη μεταανάλυση αυτή ήταν:</p> <ul> <li>Δεν υπήρξε ένδειξη αυξημένης αποτελεσματικότητας σε επαναλαμβανόμενες δόσεις επινεφρίνης ή συνδυασμού επινεφρίνης και δεξαμεθαζόνης.</li> </ul> <ul> <li>Η χορήγηση εισπνεόμενης επινεφρίνης <strong>ελάττωσε</strong> σημαντικά το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο σε σύγκριση με τη χορήγηση σαλβουταμόλης, όμως δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στη διάρκεια νοσηλείας με τη χρήση επινεφρίνης σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο (placebo) και</li> </ul> <ul style="text-align: justify;"> <li>Δεν υπήρξαν επαρκή δεδομένα που να επιτρέπουν συγκρίσεις των θεραπευτικών σχημάτων με βάση την ηλικία, τη βαρύτητα και το στάδιο της νόσου, τις συμπαρομαρτούσες καταστάσεις, το είδος του ιού και την παρουσία ή μη ατοπίας στο παιδί και την οικογένεια </li> </ul> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Ανακεφαλαιώνοντας, η μελέτη αυτή επανατεκμηριώνει τη σημασία της εισπνεόμενης επινεφρίνης ως επείγουσα θεραπεία σε εξωτερική βάση, που μπορεί να μειώσει την ανάγκη νοσηλείας των βρεφών με βρογχιολίτιδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο η ρακεμική όσο και η levo(1)-επινεφρίνη, οι οποίες είναι ανώτερες από την εισπνεόμενη σαλβουταμόλη. Ο παιδίατρος δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει την επινεφρίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής κατά την επανεξέταση βρεφών με συριγμό και ανήσυχους γονείς οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια υποστηρικτικής αντιμετώπισης, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή στο νοσοκομείο.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>3. </strong><strong>Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ)</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Η  Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) παρουσίασε την πρώτη ανανέωση των κατευθυντήριων οδηγιών για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) μετά από 10 χρόνια (2). Οι προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες είχαν θέσει διάφορα θέματα που αφορούσαν παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, ενώ οι καινούργιες παρέχουν καθοδήγηση για την διάγνωση και τη θεραπεία από το γενικό παιδίατρο για ένα ευρύτερο φάσμα ηλικιών (4-18 ετών). Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι η δυνατότητα χορήγησης μεθυλφαινιδάτης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε περίπτωση αποτυχίας της συμπεριφορικής θεραπείας στο σπίτι ή στο σχολείο.</p> <p style="text-align: justify;">Σε ότι αφορά τους εφήβους,  οι γιατροί θα πρέπει να λάβουν πληροφορίες από τουλάχιστον 2 καθηγητές των παιδιών. Οι φαρμακευτικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη γραμμή θεραπείας κατόπιν όμως συγκατάθεσης του εφήβου και καλύτερα σε συνδυασμό με συμπεριφορική θεραπεία.</p> <p style="text-align: justify;">Άλλα σημεία κλειδιά από τις ανανεωμένες κατευθυντήριες οδηγίες είναι:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Η ΔΕΠΥ θα πρέπει να θεωρείται μια χρόνια κατάσταση και η φροντίδα των παιδιών με ΔΕΠΥ θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές αντιμετώπισης των χρόνιων νοσημάτων</li> <li>Ιδανική για τα παιδιά σχολικής ηλικίας είναι η φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με συμπεριφορική θεραπεία στο σπίτι ή στο σχολείο</li> <li>Από τη συμπεριφορική θεραπεία ωφελούνται και παιδιά με υπερκινητική ή παρορμητική συμπεριφορά που δεν πληρούν όλα τα διαγνωστικά κριτήρια της ΔΕΠΥ</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Ανακεφαλαιώνοντας, με τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τη ΔΕΠΥ καλύπτονται και οι ασθενείς προσχολικής ηλικίας, οπότε οι παιδίατροι θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς να αντιμετωπίζουν την ομάδα αυτή. Η πρώτη γραμμή θεραπείας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι η συμπεριφορική θεραπεία και εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα, μπορεί να χορηγηθεί συμπληρωματικά μεθυλφαινιδάτη.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>4. </strong><strong>Εμπύρετη ουρολοίμωξη βρεφών</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">Μετά από 10 χρόνια, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP) δημοσίευσε το 2011 ανανεωμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και αντιμετώπιση του πρώτου επεισοδίου εμπύρετης λοίμωξης ουροποιητικού σε βρέφη και μικρά νήπια (ηλικίες 2-24 μηνών) (3, 4). Το κύριο σημείο αλλαγής είναι ότι δεν απαιτείται αυτομάτως διενέργεια κυστεουρηθρογραφίας από το πρώτο επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης και αναπτύχθηκε καινούριος διαγνωστικός και θεραπευτικός  αλγόριθμος προς βοήθεια των παιδιάτρων. Eπίσης, από μία καινούρια μελέτη που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2011 υποστηρίχθηκε ότι η επιλεκτική χρήση απεικονιστικών μεθόδων μετά από ένα επεισόδιο εμπύρετης ουρολοίμωξης δεν οδήγησε σε αυξημένη συχνότητα υποτροπών (5).</p> <p style="text-align: justify;">Τα υπόλοιπα κύρια σημεία των νέων κατευθυντήριων οδηγιών είναι τα εξής:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Ένα βρέφος με πυρετό που θεωρείται χαμηλού κινδύνου για ουρολοίμωξη, μπορεί να παρακολουθηθεί μόνο κλινικά χωρίς περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Εάν θεωρείται υψηλού κινδύνου για νόσηση από ουρολοίμωξη, μπορεί να εκτιμηθεί αρχικά με γενική ούρων. Εάν στην αρχική γενική ούρων διαπιστωθεί αυξημένη λευκοκυτταρική εστεράση, παρουσία νιτρωδών και πυοσφαίρια ή βακτήρια κατά τη μικροσκοπική ανάλυση, θα πρέπει στη συνέχεια να δοθεί καλλιέργεια ούρων μετά από υπερηβική παρακέντηση ή καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης</li> <li>Για τη διάγνωση της ουρολοίμωξης είναι απαραίτητη η παρουσία πυουρίας ή/και βακτηριουρίας και συγκέντρωση ουροπαθογόνου βακτηρίου τουλάχιστον 50.000 cfu/ml</li> <li>Το υπερηχογράφημα νεφρών-ουρητήρων-κύστεως θα πρέπει να διενεργείται για την ανίχνευση ανατομικών ανωμαλιών του ουροποιητικού συστήματος, ενώ η ουρηθροκυστεογραφία χρησιμεύει σε επιπεπλεγμένες περιπτώσεις, όπως επί υποψίας  υδρονέφρωσης ή νεφρικών ουλών</li> <li>Από  μετααναλύσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών, η χορήγηση χημειοπροφύλαξης μετά από το πρώτο επεισόδιο ουρολοίμωξης σε βρέφη με κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση ακόμη και 3<sup>ου</sup>-4<sup>ου</sup> βαθμού δεν φαίνεται να προστατεύει από τις υποτροπές.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>5. </strong><strong>Θεραπεία της πνευμονίας</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">Το 2011 για πρώτη φορά εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την πνευμονία της κοινότητας  σε βρέφη και παιδιά από την Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξεων και τη Λοιμωξιολογική Εταιρεία των ΗΠΑ (6)</p> <p style="text-align: justify;">Δεδομένης της κλινικής ποικιλομομορφίας και της πορείας της νόσου στα παιδιά, οι οδηγίες αυτές δίνουν έμφαση στις ενδείξεις εισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομείο, τις απαιτούμενες διαγνωστικές ενέργειες και την αντιμικροβιακή αγωγή (θεραπευτικό σχήμα, διάρκεια θεραπείας, στρατηγικές μείωσης αντοχής) τόσο για τους νοσηλευόμενους όσο και τους εξωτερικούς ασθενείς. Εισαγωγή στο νοσοκομείο απαιτείται σε μέτρια έως σοβαρή πνευμονία της κοινότητας, η οποία  καθορίζεται από υποξαιμία (SaO<sub>2</sub><90%) και αναπνευστική δυσχέρεια και επί υποψίας νόσησης από εξαιρετικά λοιμογόνο βακτηριακό στέλεχος.  Εργαστηριακός έλεγχος με γενική αίματος, δείκτες φλεγμονής και αιμοκαλλιέγειες δεν είναι απαραίτητος ως έλεγχος ρουτίνας σε μη τοξικούς, πλήρως εμβολιασμένους ασθενείς.</p> <p style="text-align: justify;">Τα κύρια σημεία των οδηγιών αυτών είναι τα εξής:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Η απόφαση για εισαγωγή ή ακόμα και μεταφορά στη ΜΕΘ δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη βαρύτητα της νόσου</li> <li>Σε ασθενή που αναρρώνει καλά στα πλαίσια σωστής θεραπείας και παρακολούθησης, δεν θα πρέπει να καθυστερείται η έξοδός του από το νοσοκομείο λόγω εκκρεμούς αποτελέσματος αιμοκαλλιέργειας ή και θετικής αιμοκαλλιέργειας</li> <li>Σε παιδιά που πρόκειται να αντιμετωπισθούν ως εξωτερικοί ασθενείς λόγω καλής γενικής κατάστασης και σε αυτά που αναρρώνουν χωρίς επιπλοκές δεν χρειάζεται η διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος για επιβεβαίωση της πνευμονίας</li> <li>Σε περίοδο έξαρσης της γρίππης, θα πρέπει να γίνεται έγκαιρη έναρξη αντιικής θεραπείας σε παιδιά με συμπτώματα και σημεία μέτριας ή σοβαρής πνευμονίας της κοινότητας</li> <li>Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν θα πρέπει να χορηγούνται ως ρουτίνα αντιβιοτικά καθώς η αιτιολογία της πνευμονίας σε αυτό το ηλικιακό φάσμα περιλαμβάνει κυρίως ιούς. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν αντιβιοτικά, ως πρώτη γραμμή θεραπείας σε υγιή, κατάλληλα εμβολιασμένα βρέφη και νήπια, προτιμάται η αμοξυκιλλίνη σε σχήμα διάρκειας 10 ημερών ή λιγότερο για ήπια νόσο</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Οι οδηγίες αυτές δίνουν απλώς ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο παιδίατρος για να λάβει αποφάσεις, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επαρκής βασισμένη σε ενδείξεις (evidence-based) τεκμηρίωση των προτάσεων αυτών. Eγείρουν επίσης και άλλους προβληματισμούς για συζήτηση, όπως για παράδειγμα την πιθανή αναγκαιότητα εξέτασης ψυχροσυγκολλητινών για <em>Mycoplasma</em><em> </em><em>pneumoniae</em><em> </em>σε όλους τους εφήβους που νοσηλεύονται με πνευμονία, όπως επίσης και την θεραπεία με συνδυασμό β-λακτάμης και μακρολίδης σε παιδιά σχολικής ηλικίας με μέτριας βαρύτητας νόσο.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>6. </strong><strong>Διαταραχές αυτιστικού φάσματος</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">Στον τομέα της έρευνας των αυτιστικών διαταραχών στα παιδιά, το 2011 εκδόθηκε από το Κέντρο της βασισμένης σε Ενδείξεις Ιατρικής Πρακτικής του Πανεπιστημίου Vanderbilt των ΗΠΑ μια ανασκόπηση των θεραπειών που χρησιμοποιούνται, παράλληλα με άλλες τρεις συστηματικές ανασκοπήσεις για το ίδιο θέμα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό <em>Pediatrics</em> (7, 8, 9, 10). To τελικό συμπέρασμα από όλες τις μελέτες ήταν ότι παρά την έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων, η πρώιμη παρέμβαση με συμπεριφορικές θεραπείες είναι πιο ελπιδοφόρα και ενέχει λιγότερους κινδύνους από τη φαρμακευτική αγωγή.</p> <p style="text-align: justify;">Ωστόσο, οι συμπεριφορικές θεραπείες είναι ακριβές και χρονοβόρες και ενώ υπάρχουν γενικές ενδείξεις  καλής έκβασης, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αποτελέσματα επιμέρους θεραπειών. Το <strong>βέβαιο είναι ότι όσο νωρίτερα ξεκινά η παρέμβαση, τόσο πιο καλά αποτελέσματα αναμένονται</strong>. Η διάγνωση και η κατηγοριοποίηση των αυτιστικών διαταραχών είναι δύσκολη παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνονται όλο και περισσότερα δεδομένα για τα πρώιμα συμπτώματα και σημεία των διαταραχών αυτών. Για το λόγο αυτό η μέση ηλικία διάγνωσης αυτιστικής διαταραχής είναι τα 3 έτη και κοντά στα 4 έτη για τη μη αλλιώς οριζόμενη διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (11). Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger’s συνήθως δεν διαγιγνώσκονται πριν την είσοδο στο σχολείο. Η φαρμακοθεραπεία μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συμπτωμάτων, αλλά καθώς όλοι οι παράγοντες έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να χορηγούνται από ιατρούς που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος.</p> <p style="text-align: justify;">Επιπρόσθετα συμπεράσματα από τις μελέτες αυτές είναι:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Τα άτυπα αντιψυχωσικά μπορεί να είναι χρήσιμα για θεραπεία αποκλινουσών  συμπεριφορών, αλλά θα πρέπει να διαφυλάσσονται για ασθενείς με πολύ επιθετική συμπεριφορά προς τους άλλους ή τον εαυτό τους μέσω αυτοτραυματισμών</li> <li>Οι σύγχρονες διαγνωστικές κατευθυντήριες οδηγίες δεν επιτρέπουν διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) σε έδαφος διαταραχής αυτιστικού φάσματος. Ωστόσο, αυτό μπορεί το επόμενο διάστημα να αλλάξει, καθώς σε μία μελέτη αναφέρθηκε ένδειξη καλής αποτελεσματικότητας μετά από χορήγηση μεθυλφαινιδάτης σε παιδιά με υπερκινητικότητα και αυτιστική διαταραχή</li> <li>Η χρήση εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs) δεν φαίνεται να έχει θέση στη θεραπεία επαναληπτικών συμπεριφορών στα πλαίσια διαταραχής αυτιστικού φάσματος, όπως επίσης δεν φαίνεται να έχει θέση και η χορήγηση σεκρετίνης</li> <li>Επίσης μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να υποστηρίξουν γενικά ή ειδικά την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης των γονέων στην αντιμετώπιση των διαταραχών αυτιστικού φάσματος</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Εν κατακλείδι, παρά την σχετικά ελλιπή τεκμηρίωση, οι μελέτες αυτές καταδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης και παρέμβασης στα παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος, ιδίως πριν την ηλικία των 5 ετών. Επιπρόσθετα μεγάλης σημασίας είναι η παραπομπή των παιδιών με οποιοδήποτε πρόβλημα λόγου σε ειδικούς αναπτυξιολόγους, έτσι ώστε να γίνει παρέμβαση για βελτίωση της επικοινωνίας με ειδικές τεχνικές.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>7. </strong><strong>Μήπως η τροφική αλλεργία υπερθεραπεύεται;</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">Την τελευταία δεκαετία φαίνεται να έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών με τροφική αλλεργία. Ωστόσο, στις αρχές του 2011 παρουσιάσθηκε μια ενδιαφέρουσα μελέτη που έθεσε τον προβληματισμό σχετικά με την αναγκαιότητα των τροφικών περιορισμών σε παιδιά με θετικές δερματικές δοκιμασίες νυγμών ή RAST tests για τροφικά αλλεργιογόνα (12). Η αναδρομική αυτή μελέτη περιελάμβανε 125 παιδιά ηλικίας 1 έως 9 ετών που βρίσκονταν σε δίαιτα περιορισμού λόγω αρχικά αυξημένης IgE ορού. Η πλειοψηφία των παιδιών αυτών (96%) παρουσίαζε ατοπική δερματίτιδα με το ήμισυ αυτών σε σοβαρή μορφή. Στη συνέχεια έγινε δοκιμασία πρόκλησης με τα τροφικά αλλεργιογόνα και σε 84 με 93% των παιδιών επανεισήχθησαν με επιτυχία οι περισσότερες τροφές, γεγονός που αποδεικνύει ότι θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι περιοριστικές δίαιτες παρά τις θετικές αλλεργικές δοκιμασίες.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Άλλα σημεία κλειδιά της μελέτης ήταν:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li>Πρέπει να αναφερθεί ότι από τη μελέτη αποκλείσθηκαν παιδιά με ιστορικό επεισοδίου αναφυλαξίας μετά από λήψη κάποιας συγκεκριμένης τροφής ή άλλου πειστικού ιστορικού τροφικής αντίδρασης τους τελευταίους 6-12 μήνες. Επίσης αποκλείσθηκαν τα παιδιά με τιμές ΙgE που υπερέβαιναν τα σημεία διαχωρισμού (cut-off points) της 95% θετικής προγνωστικής αξίας της  IgE. Ωστόσο, 2 ασθενείς με RAST δοκιμασία για το γάλα αγελάδας μεγαλύτερη  από αυτά τα cut-off points και ιστορικό ανοχής μικρών ποσοτήτων γάλακτος αγελάδας κατάφεραν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στη δοκιμασία πρόκλησης με γάλα αγελάδας</li> <li>Από το δείγμα των ασθενών της μελέτης φάνηκε ότι πολλά παιδιά είχαν τεθεί σε δίαιτα περιορισμού μόνο στη βάση των θετικών δοκιμασιών νυγμών χωρίς να έχουν λάβει ποτέ τη συγκεκριμένη τροφή ή την είχαν ανεχθεί καλώς όποτε την είχαν λάβει στο παρελθόν</li> <li>Όλα τα παιδιά που είχαν παρουσιάσει επεισόδιο τροφικής αντίδρασης, κατά τη διάρκεια της πρόκλησης παρουσίασαν συμπτώματα και σημεία αλλεργικής αντίδρασης εντός 2 ωρών</li> <li>Κανένα παιδί δεν παρουσίασε σημεία έξαρσης ατοπικής δερματίτιδας μετά από τη δοκιμασία πρόκλησης</li> <li>Ενώ τα παιδιά με μεγάλη αντίδραση στις δερματικές δοκιμασίες ή πολύ υψηλά επίπεδα IgE για τροφικά αλλεργιογόνα ήταν πιθανότερο να εμφανίσουν επεισόδιο αντίδρασης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας πρόκλησης, η προβλεψιμότητα   του επεισοδίου δεν ήταν σαφής καθώς επίσης δεν μπορούσε να προβλεφθεί και ο βαθμός σοβαρότητας του επεισοδίου</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Συμπερασματικά, η μελέτη αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δερματικών νυγμών και των RAST δοκιμασιών πρέπει να παραμένει στη διακριτική ευχέρεια των αλλεργιολόγων, καθώς οι δοκιμασίες αυτές από μόνες τους δεν είναι απαραίτητα διαγνωστικές αλλεργίας. Οι δοκιμασίες πρόκλησης είναι πάντα απαραίτητες  για να αναδείξουν το κλινικό υπόβαθρο μιας τροφικής αλλεργίας και συνεπώς προβληματίζει το γεγονός του πόσα παιδιά τίθενται σε δίαιτες περιορισμού με δυσμενή ενδεχομένως επίδραση στη σωματική και νοητική τους ανάπτυξη στη βάση μεμονωμένων εργαστηριακών δεδομένων. Στο τέλος του 2010, ο Εθνικός Οργανισμός Αλλεργικών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για διάγνωση και αντιμετώπιση των τροφικών αλλεργιών τονίζοντας το διαχωρισμό της τροφικής ευαισθητοποίησης από την τροφική αλλεργία. Για το λόγο αυτό ένας καλός γενικός παιδίατρος θα πρέπει προτού συστήσει μόνος του δίαιτα περιορισμού τροφών κατόπιν  θετικών δερματικών δοκιμασιών νυγμών και RAST tests, να παραπέμψει το παιδί σε παιδοαλλεργιολόγο για ερμηνεία όλων των κλινικοεργαστηριακών δεδομένων και διενέργεια δοκιμασίας πρόκλησης.</p> <ol style="text-align: justify;"> <li><strong>8. </strong><strong>B</strong><strong>αρηκοΐα βρεφών από </strong><strong>CMV</strong></li> </ol> <p style="text-align: justify;">Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωρισθεί ο κίνδυνος που προκύπτει από την υπο-διάγνωση συγγενούς λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό (CMV). Ο CMV αποτελεί την κυριότερη αιτία συγγενούς λοίμωξης στον αναπτυγμένο κόσμο και προκαλεί το 15 με 20% της μέτριας έως σοβαρής νευροαισθητήριας βαρηκοΐας των βρεφών (13). Ακόμη και στις ημέρες μας, την εποχή του μαζικού προσυμπτωματικού ελέγχου (screening) της ακοής στα νεογέννητα, η συγγενής λοίμωξη CMV υποδιαγιγνώσκεται και υποθεραπεύεται καθώς άνω του 50% των προσβαλλόμενων βρεφών δεν ανιχνεύεται στο screening, σύμφωνα με μια μελέτη από την Αυστραλία της χρονιάς που πέρασε (14). Σύμφωνα με τους ερευνητές, μόνο το 8% των προσβληθέντων νεογνών έλαβε αντιϊκή θεραπεία, παρά το γεγονός ότι το 13.5% των προσβληθέντων νεογνών που ήταν ασυμπτωματικά στο screening ακοής ανέπτυξαν μόνιμες βλάβες στη συνέχεια. Για το λόγο αυτό συνέστησαν εγρήγορση κατά το νεογνικό έλεγχο.</p> <p style="text-align: justify;">Στο πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί, έδωσε απάντηση μια γαλλική μελέτη, η οποία εξέτασε το ενδεχόμενο εξέτασης PCR για CMV από σταγόνα  ξηρού αίματος σε κάρτα Guthrie η οποία θα διενεργείται μαζί με το καθιερωμένο νεογνικό εθνικό screening για γενετικά και μεταβολικά νοσήματα (15, 16). Σε πληθυσμό νεογνών υψηλού κινδύνου, η εξέταση PCR παρουσίασε ευαισθησία 95-100% και ειδικότητα 98.1 με 99%. Ωστόσο, οι συγγραφείς επισήμαναν ότι η θετική προγνωστική αξία σε ποσοστό 94.1-96.9% που παρουσίασε η PCR εξέταση, δεν μπορεί να αναχθεί στο γενικό πληθυσμό των νεογέννητων στον οποίο η επίπτωση της συγγενούς CMV λοίμωξης είναι κατά πολύ χαμηλότερη. Ένα άλ </p> </div> </div> </div> </div> <div class="pos-related"> </div> <div class="pos-author"> <div class="element element-socialbookmarks first last"> <div class="yoo-zoo socialbookmarks"> <a class="facebook" onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&t='+encodeURIComponent(document.title));return false;" href="http://www.facebook.com/" title="Add this Page to Facebook"></a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- content end --> <div id="contentright" class="vertical"> <div class="contentright-1"></div> <div class="module mod-line first "> <div class="box-1 deepest"> <h3 class="header"><span class="header-2"><span class="header-3"><span class="color">Τελευταια</span> Νεα</span></span></h3> <div class="zoo-item list-v"> <ul> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αντιεμβολιαστικό κίνημα: στάση ζωής ή άγνοια;" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%ae/">Αντιεμβολιαστικό κίνημα: στάση ζωής ή άγνοια;</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η επόμενη μέρα της ιστοσελίδας μας" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%b7-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%83%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82/">Η επόμενη μέρα της ιστοσελίδας μας</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η τέχνη να είσαι Μητέρα" href="https://www.paidiatriki.gr/h_texni_na_eisai_mitera/">Η τέχνη να είσαι Μητέρα</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ο πυρετός στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/o_puretos_sta_paidia/">Ο πυρετός στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οδηγίες εμβολιασμού για την γρίπη 2018-2019" href="https://www.paidiatriki.gr/4248-2/">Οδηγίες εμβολιασμού για την γρίπη 2018-2019</a> </h3> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="module mod-line "> <div class="box-1 deepest"> <h3 class="header"><span class="header-2"><span class="header-3"><span class="color">Λεξεις</span> Κλειδια</span></span></h3> <div class="zoo-tag cloud"> <ul> <li class="weight4"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/">διατροφή</a> </li> <li class="weight3"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%ce%b3%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b7/">γρίπη</a> </li> <li class="weight10"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%b1/">εμβόλια</a> </li> <li class="weight4"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf/">σχολείο</a> </li> <li class="weight7"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82/">συνεργάτες</a> </li> <li class="weight7"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9/">καλοκαίρι</a> </li> <li class="weight4"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7/">φυματίωση</a> </li> <li class="weight3"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%ce%b1%cf%84%cf%85%cf%87%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/">ατυχήματα</a> </li> <li class="weight4"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%ce%ae%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82/">ήλιος</a> </li> <li class="weight5"> <a href="https://www.paidiatriki.gr/tag/%ce%b8%ce%ac%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b1/">θάλασσα</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- <div class="module mod-line "> <div class="box-1 deepest"> <h3 class="header"><span class="header-2"><span class="header-3"><span class="color">ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ</span> ΣΤΟ NEWSLETTER</span></span></h3> <div class="modns"> </div> </div> </div> --> <div class="module mod-line "> <div class="box-1 deepest"> <h3 class="header"><span class="header-2"><span class="header-3"><span class="color">δημοφιλη</span> αρθρα</span></span></h3> <div class="zoo-item list-v"> <ul> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ο πυρετός στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/o_puretos_sta_paidia/">Ο πυρετός στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μερικά χαρακτηριστικά που βλέπουμε στα νεογέννητα" href="https://www.paidiatriki.gr/merika_xaraktiristika_pou_blepoume_sta_neogennita/">Μερικά χαρακτηριστικά που βλέπουμε στα νεογέννητα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΟΡΟΤΥΠΟΥ Β" href="https://www.paidiatriki.gr/ta_nea_apo_to_metopo_toy_embolioy_kata_toy_mhniggitidokokkoy_orotypoy_b/">ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΟΡΟΤΥΠΟΥ Β</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="«Πρώιμη παιδική ήβη»: Τι κρύβεται πίσω από την πρόωρη εισαγωγή των παιδιών στην εφηβεία" href="https://www.paidiatriki.gr/aproimi_paidiki_ibia_ti_krubetai_piso_apo_tin_proori_eisagogi_ton_paidion_stin_efibeia/">«Πρώιμη παιδική ήβη»: Τι κρύβεται πίσω από την πρόωρη εισαγωγή των παιδιών στην εφηβεία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πως πρέπει να αφαιρείται ένα τσιμπούρι από το δέρμα." href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%cf%89%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%cf%86%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%84%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%8d%cf%81/">Πως πρέπει να αφαιρείται ένα τσιμπούρι από το δέρμα.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αντιεμβολιαστικό κίνημα: στάση ζωής ή άγνοια" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae%cf%82-%ce%ae/">Αντιεμβολιαστικό κίνημα: στάση ζωής ή άγνοια</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η τέχνη να είσαι Μητέρα" href="https://www.paidiatriki.gr/h_texni_na_eisai_mitera/">Η τέχνη να είσαι Μητέρα</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οδηγίες εμβολιασμού για την γρίπη 2018-2019" href="https://www.paidiatriki.gr/4248-2/">Οδηγίες εμβολιασμού για την γρίπη 2018-2019</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οδηγίες για την προστασία από ιό γρίπης και άλλους αναπνευστικούς ιούς" href="https://www.paidiatriki.gr/odigies_gia_tin_prostasia_apo_io_gripis_kai_allous_anapneustikous_ious/">Οδηγίες για την προστασία από ιό γρίπης και άλλους αναπνευστικούς ιούς</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Λαρυγγίτιδα" href="https://www.paidiatriki.gr/laruggitida/">Λαρυγγίτιδα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ" href="https://www.paidiatriki.gr/to_paidi_me_dyskolia_sth_ma8hsh/">ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βρογχιολίτιδα" href="https://www.paidiatriki.gr/brogxiolitida/">Βρογχιολίτιδα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Διατροφή παιδιού 3-5 ετών" href="https://www.paidiatriki.gr/diatrofi_paidiou_35_eton_/">Διατροφή παιδιού 3-5 ετών</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβολιασμός εγκύων για γρίπη: Άμεση προτεραιότητα" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b3%cf%81%ce%af%cf%80%ce%b7-%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%81/">Εμβολιασμός εγκύων για γρίπη: Άμεση προτεραιότητα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Στάδια ανάπτυξης λόγου-ομιλίας" href="https://www.paidiatriki.gr/stadia__anaptuxis_logouomilias/">Στάδια ανάπτυξης λόγου-ομιλίας</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παραμύθι" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%cf%8d%ce%b8%ce%b9/">Παραμύθι</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πτώσεις -κατ’" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%cf%84%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84-%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%bf%ce%bd-%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84/">Πτώσεις -κατ’</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" οίκον τραυματισμοί, από την πλευρά του χειρουργού"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση." href="https://www.paidiatriki.gr/allergia_stous_xirous_karpous_egkairi_diagnosi_kai_antimetopisi/">Αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Δηλητηριάσεις στο σπίτι" href="https://www.paidiatriki.gr/dilitiriaseis_sto_spiti/">Δηλητηριάσεις στο σπίτι</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πώς να αντιδράσουμε όταν το παιδί μας καταπιεί ξένο σώμα" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%cf%8e%cf%82-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%af-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%ce%ba/">Πώς να αντιδράσουμε όταν το παιδί μας καταπιεί ξένο σώμα</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η υιοθέτηση των Μεσογειακών Διατροφικών συνηθειών από παιδιά και εφήβους." href="https://www.paidiatriki.gr/h_uio8etisi_ton_mesogeiakon_diatrofikon_suni8eion_apo_paidia_kai_efibous/">Η υιοθέτηση των Μεσογειακών Διατροφικών συνηθειών από παιδιά και εφήβους.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ερπετά της Ελληνικής Υπαίθρου" href="https://www.paidiatriki.gr/erpeta_tis_ellinikis_ypai8rou/">Ερπετά της Ελληνικής Υπαίθρου</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η προσφορά της Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%b1/">Η προσφορά της Παιδοχειρουργικής Ογκολογίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Influenza Vaccine Good Match for Circulating Strains" href="https://www.paidiatriki.gr/influenza-vaccine-good-match-for-circulating-strains/">Influenza Vaccine Good Match for Circulating Strains</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="H Διατροφή, τα Αντιβιοτικά και η Υγεία των Παιδιών μας" href="https://www.paidiatriki.gr/h_diatrofi_ta_antibiotika_kai_i_ygeia_ton_paidion_mas/">H Διατροφή, τα Αντιβιοτικά και η Υγεία των Παιδιών μας</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εισρόφηση Ξένου Σώματος (πνιγμονή)" href="https://www.paidiatriki.gr/eisrofisi_xenou_somatos_pnigmoni/">Εισρόφηση Ξένου Σώματος (πνιγμονή)</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Σχολείο: Η πρώτη μέρα ενός Γολγοθά …που δεν θα τελειώσει ποτέ!" href="https://www.paidiatriki.gr/sxoleio_h_proti_mera_enos_golgo8a_apou_den_8a_teleiosei_pote_/">Σχολείο: Η πρώτη μέρα ενός Γολγοθά …που δεν θα τελειώσει ποτέ!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μαθησιακές δυσκολίες" href="https://www.paidiatriki.gr/ma8isiakes_duskolies/">Μαθησιακές δυσκολίες</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πρωινό γεύμα: Ένα σύνηθες πρόβλημα για παιδιά και γονείς" href="https://www.paidiatriki.gr/proino_geuma_ena_suni8es_problima_gia_paidia_kai_goneis/">Πρωινό γεύμα: Ένα σύνηθες πρόβλημα για παιδιά και γονείς</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ): Κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση" href="https://www.paidiatriki.gr/diataraxi_elleimmatikis_prosoxis_a_yperkinitikotitas_depy_kliniki_eikona_diagnosi_kai_antimetopisi/">Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ): Κλινική εικόνα, διάγνωση και αντιμετώπιση</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τράμπα –" href="https://www.paidiatriki.gr/trampa__trampalizomai_pefto_kai_tsakizomai_/">Τράμπα –</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" τραμπαλίζομαι, πέφτω και τσακίζομαι !"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η παγκόσμια απειλή των ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών" href="https://www.paidiatriki.gr/h_pagkoasmia_apeilia_ton_an8ektikoan_pa8ogoanon_mikroorganismoan/">Η παγκόσμια απειλή των ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Vitamin D in Pregnancy “Could Help Prevent Child Asthma”" href="https://www.paidiatriki.gr/vitamin-d-in-pregnancy-could-help-prevent-child-asthma/">Vitamin D in Pregnancy “Could Help Prevent Child Asthma”</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ποια αντιβιοτικά πρέπει κατα το δυνατόν να αποφεύγονται κατά τα πρώτα στάδια της κύησης" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b2%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84/">Ποια αντιβιοτικά πρέπει κατα το δυνατόν να αποφεύγονται κατά τα πρώτα στάδια της κύησης</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ο ρόλος της Επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9/">Ο ρόλος της Επιστήμης στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων σύγχρονων προβλημάτων</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Όταν ο γιατρός δεν είναι ο ίδιος βέβαιος για ότι συμβουλεύει ή για όποια Ιατρική πράξη εφαρμόζει στον ασθενή του, η συμμόρφωση του ασθενή είναι περιορισμένη, γιατί έχει ένστικτο και διαβάζει την ανασφάλεια του Γιατρού του" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%bf-%ce%af%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%b9%ce%bf/">Όταν ο γιατρός δεν είναι ο ίδιος βέβαιος για ότι συμβουλεύει ή για όποια Ιατρική πράξη εφαρμόζει στον ασθενή του, η συμμόρφωση του ασθενή είναι περιορισμένη, γιατί έχει ένστικτο και διαβάζει την ανασφάλεια του Γιατρού του</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Δημοσιεύσεις και κριτική σκέψη" href="https://www.paidiatriki.gr/4025-2/">Δημοσιεύσεις και κριτική σκέψη</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μέδουσα-Τσούχτρα" href="https://www.paidiatriki.gr/_medousatsouxtra/">Μέδουσα-Τσούχτρα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών &" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b9/">Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών &</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Εφήβων 2017"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παρουσίαση περιστατικού με Mantoux 17 mm." href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bc%ce%b5-mantoux-17-mm/">Παρουσίαση περιστατικού με Mantoux 17 mm.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ" href="https://www.paidiatriki.gr/sexoyalikos_metadidomena_noshmata/">ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κλινική Περίπτωση 6: Φυματίωση του έξω ακουστικού πόρου με την σύγχρονη προσβολή της μαστοειδούς αποφύσεως." href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%86%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%af%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%be%cf%89-%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%cf%8c%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b5/">Κλινική Περίπτωση 6: Φυματίωση του έξω ακουστικού πόρου με την σύγχρονη προσβολή της μαστοειδούς αποφύσεως.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παρουσίαση Περιστατικών" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/">Παρουσίαση Περιστατικών</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κλινική Περίπτωση 5: Αν έχεις τύχη…" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%b1%ce%bd-%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%8d%cf%87%ce%b7/">Κλινική Περίπτωση 5: Αν έχεις τύχη…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Θερινές Κατασκηνώσεις" href="https://www.paidiatriki.gr/8erines_kataskinoseis/">Θερινές Κατασκηνώσεις</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ερωτήσεις –" href="https://www.paidiatriki.gr/erotiseis__apantiseis/">Ερωτήσεις –</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Απαντήσεις"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Προστασία των ματιών από τον ήλιο" href="https://www.paidiatriki.gr/prostasia_ton_mation_apo_ton_ilio/">Προστασία των ματιών από τον ήλιο</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Προσοχή: Μην τρώτε άγρια μανιτάρια" href="https://www.paidiatriki.gr/prosoxi_min_trote_agria_manitaria/">Προσοχή: Μην τρώτε άγρια μανιτάρια</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μαμά, είσαι σίγουρη ότι κάνεις το καλύτερο για μένα" href="https://www.paidiatriki.gr/mama_eisai_sigouri_oti_kaneis_to_kalutero_gia_mena-2/">Μαμά, είσαι σίγουρη ότι κάνεις το καλύτερο για μένα</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κίνδυνοι στη θάλασσα, στην πισίνα, στην ακτή." href="https://www.paidiatriki.gr/kindunoi_sti_8alassa_stin_pisina_stin_akti/">Κίνδυνοι στη θάλασσα, στην πισίνα, στην ακτή.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πόσες ώρες ΠΡΕΠΕΙ να κοιμάται το 24ωρο ένα παιδί, ανάλογα με την ηλικία του." href="https://www.paidiatriki.gr/poses_ores_prepei_na_koimatai_to_24oro_ena_paidi_analoga_me_tin_ilikia_tou/">Πόσες ώρες ΠΡΕΠΕΙ να κοιμάται το 24ωρο ένα παιδί, ανάλογα με την ηλικία του.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="13η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής" href="https://www.paidiatriki.gr/13%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7/">13η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οι Αλλεργίες της Άνοιξης" href="https://www.paidiatriki.gr/oi_allergies_tis_anoixis/">Οι Αλλεργίες της Άνοιξης</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τσιμπήματα από υμενόπτερα" href="https://www.paidiatriki.gr/tsimpimata_apo_umenoptera/">Τσιμπήματα από υμενόπτερα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παιδικό Ποδήλατο" href="https://www.paidiatriki.gr/paidiko_podilato/">Παιδικό Ποδήλατο</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πρόληψη νοσημάτων από μολυσμένες τροφές." href="https://www.paidiatriki.gr/prolici_nosimaton_apo_molusmenes_trofes/">Πρόληψη νοσημάτων από μολυσμένες τροφές.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Καλοκαιρινοί Κίνδυνοι" href="https://www.paidiatriki.gr/kalokairinoi_kindunoi/">Καλοκαιρινοί Κίνδυνοι</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βουβωνοκήλη" href="https://www.paidiatriki.gr/boubonokili/">Βουβωνοκήλη</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="What to Tell Patients About Tattoo Ink" href="https://www.paidiatriki.gr/what-to-tell-patients-about-tattoo-ink/">What to Tell Patients About Tattoo Ink</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κλινική Περίπτωση 4: Αγόρι ηλικίας 3 ετών από τη Σρι Λάνκα με “ επίμονο σταφυλοκοκκικό εξάνθημα”, διάσπαρτο στο δέρμα" href="https://www.paidiatriki.gr/%ce%b1%ce%b3%cf%8c%cf%81%ce%b9-%ce%b7%ce%bb%ce%b9%ce%ba%ce%af%ce%b1%cf%82-3-%ce%b5%cf%84%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7-%cf%83%cf%81%ce%b9-%ce%bb%ce%ac%ce%bd%ce%ba%ce%b1-%ce%bc%ce%b5/">Κλινική Περίπτωση 4: Αγόρι ηλικίας 3 ετών από τη Σρι Λάνκα με “ επίμονο σταφυλοκοκκικό εξάνθημα”, διάσπαρτο στο δέρμα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="CDC Advisory: Flu Increasing, Be Ready With Antivirals" href="https://www.paidiatriki.gr/cdc-advisory-flu-increasing-be-ready-with-antivirals/">CDC Advisory: Flu Increasing, Be Ready With Antivirals</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Φαρμακευτικές οδηγίες θεραπείας και χημειοπροφύλαξης για τη γρίπη" href="https://www.paidiatriki.gr/farmakeutikes_odigies_8erapeias_kai_ximeioprofulaxis_gia_ti_gripi/">Φαρμακευτικές οδηγίες θεραπείας και χημειοπροφύλαξης για τη γρίπη</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η υγιεινή των χεριών στην υπηρεσία της μείωσης της διασποράς των λοιμώξεων" href="https://www.paidiatriki.gr/h_ugieini_ton_xerion_stin_upiresia_tis_meiosis_tis_diasporas_ton_loimoxeon/">Η υγιεινή των χεριών στην υπηρεσία της μείωσης της διασποράς των λοιμώξεων</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κλινική περίπτωση 3: Η σημαντικότητα του ιστορικού του ασθενούς!!" href="https://www.paidiatriki.gr/kliniki_periptosi_3_h_simantikotita_tou_istorikou_tou_as8enous/">Κλινική περίπτωση 3: Η σημαντικότητα του ιστορικού του ασθενούς!!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Γρίπη: Πρόληψη και Θεραπεία με Αντιικά Φάρμακα" href="https://www.paidiatriki.gr/gripi_prolici_kai_8erapeia_me_antiika_farmaka/">Γρίπη: Πρόληψη και Θεραπεία με Αντιικά Φάρμακα</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού" href="https://www.paidiatriki.gr/parousiasi__spaniou_peristatikou/">Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ερωτήσεις –" href="https://www.paidiatriki.gr/erotiseis__apantiseis_1120/">Ερωτήσεις –</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Απαντήσεις (11-20)"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Άρθρο Ενημέρωσης" href="https://www.paidiatriki.gr/ar8ro_enimerosis/">Άρθρο Ενημέρωσης</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβολιασμοί σε παιδιά με κακοήθη νεοπλασία" href="https://www.paidiatriki.gr/emboliasmoi_se_paidia_me_kakoi8i_neoplasia/">Εμβολιασμοί σε παιδιά με κακοήθη νεοπλασία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Σύντομα νέα από την Διεθνή Παιδιατρική Βιβλιογραφία" href="https://www.paidiatriki.gr/suntoma_nea_apo_tin_die8ni_paidiatriki_bibliografia/">Σύντομα νέα από την Διεθνή Παιδιατρική Βιβλιογραφία</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παιδική βία –" href="https://www.paidiatriki.gr/paidiki_bia__epi8etikotita_entos_kai_ektos_tou_sxoleiou/">Παιδική βία –</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Επιθετικότητα εντός και εκτός του σχολείου"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Θέμα: “" href="https://www.paidiatriki.gr/8ema_proti_mera_sto_sxoleio/">Θέμα: “</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="Πρώτη μέρα στο Σχολείο!”"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="…" href="https://www.paidiatriki.gr/ma8imata_gia_protakia/">…</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="μαθήματα για “"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="πρωτάκια”"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τοξική Επιδερμονεκρόλυση (ΤΕΝ)" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%84%ce%bf%ce%be%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b5%ce%ba%cf%81%cf%8c%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b5%ce%bd/">Τοξική Επιδερμονεκρόλυση (ΤΕΝ)</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Θερινές διακοπές" href="https://www.paidiatriki.gr/8erines_diakopes/">Θερινές διακοπές</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="…" href="https://www.paidiatriki.gr/prosoxi_sti_8alassa/">…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="προσοχή στη θάλασσα!"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αλλαγή Επαγγελματικής Σελίδας" href="https://www.paidiatriki.gr/allagi_epaggelmatikis_selidas/">Αλλαγή Επαγγελματικής Σελίδας</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Σκωληκοειδίτιδα στα Παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/skolikoeiditida_sta_paidia/">Σκωληκοειδίτιδα στα Παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τρελάθηκε και ο καιρός τη φετινή χρονιά και όχι μόνο οι άνθρωποι!" href="https://www.paidiatriki.gr/trela8ike_kai_o_kairos_ti_fetini_xronia_kai_oxi_mono_oi_an8ropoi/">Τρελάθηκε και ο καιρός τη φετινή χρονιά και όχι μόνο οι άνθρωποι!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πανελλαδικές εξετάσεις, όχι άλλο STRESS!" href="https://www.paidiatriki.gr/panelladikes_exetaseis_oxi_allo_stress/">Πανελλαδικές εξετάσεις, όχι άλλο STRESS!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου (ΑΑΥ)" href="https://www.paidiatriki.gr/apofraktiki_apnoia_apnou_aay/">Αποφρακτική Άπνοια Ύπνου (ΑΑΥ)</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πασχαλινοί κίνδυνοι για τα παιδιά: να τους προλάβουμε!" href="https://www.paidiatriki.gr/3793-2/">Πασχαλινοί κίνδυνοι για τα παιδιά: να τους προλάβουμε!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η Αμφισβήτηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας των Εμβολίων και οι Επιπτώσεις" href="https://www.paidiatriki.gr/h_amfisbitisi_tis_apotelesmatikotitas_kai_tis_asfaleias_ton_embolion_kai_oi_epiptoseis___________________________/">Η Αμφισβήτηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας των Εμβολίων και οι Επιπτώσεις</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ" href="https://www.paidiatriki.gr/_ti_einai_to_syndromo_aspergker_/">ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΣΠΕΡΓΚΕΡ</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ιογενών αλλά και Βακτηριακών Λοιμώξεων συνέχεια …στο δρόμο που έστρωσε η γρίπη!" href="https://www.paidiatriki.gr/iogenon_alla_kai_baktiriakon_loimoxeon_sunexeia_asto_dromo_pou_estrose_i_gripi/">Ιογενών αλλά και Βακτηριακών Λοιμώξεων συνέχεια …στο δρόμο που έστρωσε η γρίπη!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Για να χαμογελάσουμε, να ευθυμήσουμε λίγο….και να διώξουμε την κατήφεια!" href="https://www.paidiatriki.gr/gia_na_xamogelasoume_na_eu8umisoume_ligoakai_na_dioxoume_tin_katifeia/">Για να χαμογελάσουμε, να ευθυμήσουμε λίγο….και να διώξουμε την κατήφεια!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η Ιατρική, η Παιδιατρική, το Παιδί, οι Γονείς και εμείς." href="https://www.paidiatriki.gr/h_iatriki_i_paidiatriki_to_paidi_oi_goneis_kai_emeis/">Η Ιατρική, η Παιδιατρική, το Παιδί, οι Γονείς και εμείς.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η έξαρση της γρίπης …" href="https://www.paidiatriki.gr/h__exarsi_tis_gripis_kai_oti_8a_tin_akolou8isei/">Η έξαρση της γρίπης …</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="και ότι θα την ακολουθήσει!"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="«Προστασία της Υγείας των παιδιών των Τσιγγάνων»" href="https://www.paidiatriki.gr/aprostasia_tis_ygeias_ton_paidion_ton_tsigganona/">«Προστασία της Υγείας των παιδιών των Τσιγγάνων»</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Προσοχή στην Πρώϊμη Διάγνωση της Μαθησιακής Δυσκολίας (ADHD)" href="https://www.paidiatriki.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%8a%ce%bc%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%af%ce%b1/">Προσοχή στην Πρώϊμη Διάγνωση της Μαθησιακής Δυσκολίας (ADHD)</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αναπνευστική Φροντίδα σε Παιδιά με Νευρομυϊκές Παθήσεις" href="https://www.paidiatriki.gr/anapneustiki_frontida_se_paidia_me_neuromuakes_pa8iseis/">Αναπνευστική Φροντίδα σε Παιδιά με Νευρομυϊκές Παθήσεις</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβολιασμός για Γρίπη" href="https://www.paidiatriki.gr/emboliasmos_gia_gripi/">Εμβολιασμός για Γρίπη</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η ψυχολογική προσέγγιση των διδύμων" href="https://www.paidiatriki.gr/h_cuxologiki_proseggisi_ton_didumon/">Η ψυχολογική προσέγγιση των διδύμων</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβόλιο για Γρίπη και Πνευμονιόκοκκο σε ενηλίκους" href="https://www.paidiatriki.gr/embolio_gia_gripi_kai_pneumoniokokko_se_enilikous/">Εμβόλιο για Γρίπη και Πνευμονιόκοκκο σε ενηλίκους</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβολιασμός για ιό γρίπης 2016-2017" href="https://www.paidiatriki.gr/emboliasmos_gia_io_gripis_20162017/">Εμβολιασμός για ιό γρίπης 2016-2017</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Καλή σχολική χρονιά!" href="https://www.paidiatriki.gr/kali_sxoliki_xronia/">Καλή σχολική χρονιά!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πως επιδρά η ενασχόληση των παιδιών με την τεχνολογία στην ανάπτυξή τους" href="https://www.paidiatriki.gr/_pos_epidra_i_enasxolisi_ton_paidion_me_tin_texnologia_stin_anaptuxi_tous/">Πως επιδρά η ενασχόληση των παιδιών με την τεχνολογία στην ανάπτυξή τους</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Άλλες εποχές…" href="https://www.paidiatriki.gr/alles_epoxesalla_i8i/">Άλλες εποχές…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="άλλα ήθη!"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στα τελειόμηνα νεογνά, σχετίζονται με υψηλό ποσοστό σοβαρής λοίμωξης κατά τον πρώτο μήνα της ζωής" href="https://www.paidiatriki.gr/xamila_epipeda_bitaminis_d_sta_teleiomina_neogna_sxetizontai_me_ucilo_pososto_sobaris_loimoxis_kata_ton_proto_mina_tis_zois/">Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D στα τελειόμηνα νεογνά, σχετίζονται με υψηλό ποσοστό σοβαρής λοίμωξης κατά τον πρώτο μήνα της ζωής</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ηθική Υποχρέωση και Ελευθερία" href="https://www.paidiatriki.gr/h8iki_ypoxreosi_kai_eleu8eria/">Ηθική Υποχρέωση και Ελευθερία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Eμβόλια: Δικαίωμα Επιλογής ή Ανάγκη Επιβολής" href="https://www.paidiatriki.gr/embolia_dikaioma_epilogis_i_anagki_epibolis_/">Eμβόλια: Δικαίωμα Επιλογής ή Ανάγκη Επιβολής</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Δεν πρέπει να ζούμε με το φόβο των μικροβίων!" href="https://www.paidiatriki.gr/den_prepei_na_zoume_me_to_fobo_ton_mikrobion/">Δεν πρέπει να ζούμε με το φόβο των μικροβίων!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Bullying, θύτες και θύματα: Ο ρόλος της οικογένειας" href="https://www.paidiatriki.gr/bullying_8utes_kai_8umata_o_rolos_tis_oikogeneias/">Bullying, θύτες και θύματα: Ο ρόλος της οικογένειας</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μεσογειακή Διατροφή: Προστασία από Εγκεφαλικά Επεισόδια" href="https://www.paidiatriki.gr/mesogeiaki_diatrofi_prostasia_apo_egkefalika_epeisodia/">Μεσογειακή Διατροφή: Προστασία από Εγκεφαλικά Επεισόδια</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η βελτίωση του εισπνεόμενου αέρα σχετίζεται με βελτίωση της πνευμονικής ανάπτυξης στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/h_beltiosi_tou_eispneomenou_aera_sxetizetai_me_beltiosi_tis_pneumonikis_anaptuxis_sta_paidia/">Η βελτίωση του εισπνεόμενου αέρα σχετίζεται με βελτίωση της πνευμονικής ανάπτυξης στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ευαισθητοποίηση της οικογένειας με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος στην εφηβική ηλικία" href="https://www.paidiatriki.gr/euais8itopoiisi_tis_oikogeneias_me_stoxo_tin_prolici_tou_kapnismatos_stin_efibiki_ilikia_/">Ευαισθητοποίηση της οικογένειας με στόχο την πρόληψη του καπνίσματος στην εφηβική ηλικία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Έπαιξες παιδί μου" href="https://www.paidiatriki.gr/epaixes_paidi_mou/">Έπαιξες παιδί μου</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η ψυχολογική βία στα παιδιά." href="https://www.paidiatriki.gr/h_cuxologiki_bia_sta_paidia_/">Η ψυχολογική βία στα παιδιά.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Το διαζύγιο στη ζωή του παιδιού" href="https://www.paidiatriki.gr/to_diazugio_sti_zoi_tou_paidiou_/">Το διαζύγιο στη ζωή του παιδιού</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ενός πρόωρου παιδιού." href="https://www.paidiatriki.gr/ti_prepei_na_gnorizoun_oi_goneis_enos_proorou_paidiou/">Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς ενός πρόωρου παιδιού.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κυστεο-Ουρητηρική Παλινδρόμηση" href="https://www.paidiatriki.gr/kusteoouritiriki_palindromisi/">Κυστεο-Ουρητηρική Παλινδρόμηση</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβόλιο κατά της φυματίωσης (BCG)" href="https://www.paidiatriki.gr/embolio_kata_tis_fumatiosis_bcg/">Εμβόλιο κατά της φυματίωσης (BCG)</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η γνωριμία με τον Κύριο Χίκμαν" href="https://www.paidiatriki.gr/h_gnorimia_me_ton_kurio_xikman/">Η γνωριμία με τον Κύριο Χίκμαν</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οι Ειδήσεις …" href="https://www.paidiatriki.gr/oi_eidiseis_sto_mikroskopio/">Οι Ειδήσεις …</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="στο Μικροσκόπιο"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ποιός φοβάται τα μικρόβια" href="https://www.paidiatriki.gr/poios_fobatai_ta_mikrobia/">Ποιός φοβάται τα μικρόβια</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οδηγίες για την αντιμετώπιση της Βρογχιολίτιδας σε βρέφη (Οκτώβριος 2014)." href="https://www.paidiatriki.gr/odigies_gia_tin_antimetopisi_tis_brogxiolitidas_se_brefi_oktobrios_2014/">Οδηγίες για την αντιμετώπιση της Βρογχιολίτιδας σε βρέφη (Οκτώβριος 2014).</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ενημέρωση" href="https://www.paidiatriki.gr/enimerosi/">Ενημέρωση</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΕBOLA" href="https://www.paidiatriki.gr/loimoxh_apo_ton_io_ebola_/">ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΕBOLA</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα: Επιδημιολογία – Πρόληψη με εμβολιασμό" href="https://www.paidiatriki.gr/baktiriaki__miniggitida_epidimiologia_a_prolici_me_emboliasmo/">Βακτηριακή Μηνιγγίτιδα: Επιδημιολογία – Πρόληψη με εμβολιασμό</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ (2014-2015)" href="https://www.paidiatriki.gr/emboliasmos_gia_griph_20142015/">ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ (2014-2015)</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ευφυΐα/χαρισματικά παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/_eufuaaxarismatika_paidia/">Ευφυΐα/χαρισματικά παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="O πρωταθλητής…" href="https://www.paidiatriki.gr/o_prota8litis/">O πρωταθλητής…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Tο Σύνδρομο PFAPA (Περιοδικός πυρετός, Αφθώδης στοματίτιδα, Φαρυγγίτιδα και Αδενίτιδα)" href="https://www.paidiatriki.gr/to_sundromo_pfapa_periodikos_puretos_af8odis_stomatitida_faruggitida_kai_adenitida/">Tο Σύνδρομο PFAPA (Περιοδικός πυρετός, Αφθώδης στοματίτιδα, Φαρυγγίτιδα και Αδενίτιδα)</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="…" href="https://www.paidiatriki.gr/gia_na_gelasoume_ligaki/">…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="για να γελάσουμε λιγάκι!"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μια διάκριση που ο κάθε επιστήμονας ονειρεύεται….." href="https://www.paidiatriki.gr/mia_diakrisi_pou_o_ka8e_epistimonas_oneireuetaia/">Μια διάκριση που ο κάθε επιστήμονας ονειρεύεται…..</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ" href="https://www.paidiatriki.gr/mikrobioma_h_epanastash_sthn_iatrikh/">ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τα Μυστικά του Παρθενώνα" href="https://www.paidiatriki.gr/ta_mustika_tou_par8enona/">Τα Μυστικά του Παρθενώνα</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΔΕΠΥ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ" href="https://www.paidiatriki.gr/depy_diataraxh_elleimmatikhs_prosoxhs_kai_yperkinhtikothta/">ΔΕΠΥ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Το Μητρικό Γάλα" href="https://www.paidiatriki.gr/to_mitriko_gala/">Το Μητρικό Γάλα</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ενδιαφέρον Περιστατικό!" href="https://www.paidiatriki.gr/endiaferon_peristatiko/">Ενδιαφέρον Περιστατικό!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κολικοί Πρώτου Τριμήνου" href="https://www.paidiatriki.gr/kolikoi_protou_triminou/">Κολικοί Πρώτου Τριμήνου</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-coV)" href="https://www.paidiatriki.gr/middle_east_respiratory_syndrome_coronavirus_merscov/">Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-coV)</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Tribute to Ionian Islands" href="https://www.paidiatriki.gr/tribute_to_ionian_islands/">Tribute to Ionian Islands</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Greece 2014" href="https://www.paidiatriki.gr/greece_2014/">Greece 2014</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΔΑΦ) στο γενικό σχολείο, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου" href="https://www.paidiatriki.gr/h_entaxi_ton_paidion_me_eidikes_anagkes_daf__sto_geniko_sxoleio_sumfona_me_to_analutiko_programma_tou_paidagogikou_institoutou/">Η ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΔΑΦ) στο γενικό σχολείο, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβόλια: Επίσημες Ιστοσελίδες για ενημέρωση" href="https://www.paidiatriki.gr/embolia_episimes_istoselides_gia_enimerosi/">Εμβόλια: Επίσημες Ιστοσελίδες για ενημέρωση</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η Αμφισβήτηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας των Εμβολίων" href="https://www.paidiatriki.gr/h_amfisbitisi_tis_apotelesmatikotitas_kai_tis_asfaleias_ton_embolion/">Η Αμφισβήτηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας των Εμβολίων</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Συμπληρώματα Διατροφής: …" href="https://www.paidiatriki.gr/sumpliromata_diatrofis_i_epibebaiosi_ir8e_amesa/">Συμπληρώματα Διατροφής: …</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="η επιβεβαίωση ήρθε άμεσα!"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχετε ξαναδεί" href="https://www.paidiatriki.gr/o_par8enonas_opos_den_ton_exete_xanadei/">Ο Παρθενώνας όπως δεν τον έχετε ξαναδεί</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="This is Greece!" href="https://www.paidiatriki.gr/this_is_greece/">This is Greece!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Χριστούγεννα …" href="https://www.paidiatriki.gr/xristougenna_apolauste_ta/">Χριστούγεννα …</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="απολαύστε τα!"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Υποτροπιάζουσες Δερματικές Σταφυλοκοκκικές Λοιμώξεις" href="https://www.paidiatriki.gr/ypotropiazouses_dermatikes_stafulokokkikes_loimoxeis/">Υποτροπιάζουσες Δερματικές Σταφυλοκοκκικές Λοιμώξεις</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η ευθύνη των Παιδιάτρων για την άρνηση κάποιων γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ή να εφαρμόσουν επιλεκτικό εμβολιασμό." href="https://www.paidiatriki.gr/h_eu8uni_ton_paidiatron_gia_tin_arnisi_kapoion_goneon_na_emboliasoun_ta_paidia_tous_i_na_efarmosoun_epilektiko_emboliasmo/">Η ευθύνη των Παιδιάτρων για την άρνηση κάποιων γονέων να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ή να εφαρμόσουν επιλεκτικό εμβολιασμό.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αφιέρωμα στην Ελλάδα!" href="https://www.paidiatriki.gr/afieroma_stin_ellada/">Αφιέρωμα στην Ελλάδα!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πρόγραμμα προστασίας της υγείας Τσιγγανοπαίδων" href="https://www.paidiatriki.gr/programma_prostasias_tis_ugeias_tsigganopaidon/">Πρόγραμμα προστασίας της υγείας Τσιγγανοπαίδων</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβολιαστικά Σχήματα" href="https://www.paidiatriki.gr/emboliastika_sximata/">Εμβολιαστικά Σχήματα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η αντιμετώπιση των κωλικών στα βρέφη με τη χορήγηση προβιοτικών" href="https://www.paidiatriki.gr/h_antimetopisi_ton_kolikon_sta_brefi_me_ti_xorigisi_probiotikon/">Η αντιμετώπιση των κωλικών στα βρέφη με τη χορήγηση προβιοτικών</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ενημέρωση" href="https://www.paidiatriki.gr/enimerosi-2/">Ενημέρωση</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μην αφήνετε το παιδί μόνο του στο αυτοκίνητο! Κίνδυνος θερμοπληξίας!" href="https://www.paidiatriki.gr/min_afinete_to_paidi_mono_tou_sto_autokinito_kindunos_8ermoplixias/">Μην αφήνετε το παιδί μόνο του στο αυτοκίνητο! Κίνδυνος θερμοπληξίας!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η Ιστοσελίδα μας!" href="https://www.paidiatriki.gr/h_istoselida_mas/">Η Ιστοσελίδα μας!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η επιστήμη δεν κάνει διακοπές!" href="https://www.paidiatriki.gr/h_epistimi_den_kanei_diakopes/">Η επιστήμη δεν κάνει διακοπές!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ" href="https://www.paidiatriki.gr/kataskeyes_apo_to_oyranio_toxo/">ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οξεία Μέση Ωτίτιδα: αλλάζει η επιλογή του αντιβιοτικού" href="https://www.paidiatriki.gr/oxeia_mesi_otitida_allazei_i_epilogi_tou_antibiotikou/">Οξεία Μέση Ωτίτιδα: αλλάζει η επιλογή του αντιβιοτικού</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Καλημέρα από το Φίλιππο!" href="https://www.paidiatriki.gr/kalimera_apo_to_filippo/">Καλημέρα από το Φίλιππο!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="…" href="https://www.paidiatriki.gr/den_exete_kanei_mantoux_den_sas_grafoume_sto_sxoleio/">…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="δεν έχετε κάνει Mantoux"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" …"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="δεν σας γράφουμε στο σχολείο!!!"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Το Τένις" href="https://www.paidiatriki.gr/to_tenis/">Το Τένις</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η ανάπτυξη της λεπτής κίνησης του παιδιού" href="https://www.paidiatriki.gr/h_anaptuxi_tis_leptis_kinisis_tou_paidiou/">Η ανάπτυξη της λεπτής κίνησης του παιδιού</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Νέα εμβόλια κατά του Μηνιγγιτιδόκοκκου" href="https://www.paidiatriki.gr/nea_embolia_kata_tou_miniggitidokokkou/">Νέα εμβόλια κατά του Μηνιγγιτιδόκοκκου</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ικαρία" href="https://www.paidiatriki.gr/ikaria-2/">Ικαρία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ταξίδι στην Όμορφη Ελλάδα!" href="https://www.paidiatriki.gr/taxidi_stin_omorfi_ellada/">Ταξίδι στην Όμορφη Ελλάδα!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="13o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γενετικής" href="https://www.paidiatriki.gr/13o_metekpaideutiko_seminario_genetikis/">13o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Γενετικής</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κακώσεις του σκελετού κατά την παιδική ηλικία" href="https://www.paidiatriki.gr/kakoseis_tou_skeletou_kata_tin_paidiki_ilikia_/">Κακώσεις του σκελετού κατά την παιδική ηλικία</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Webutation" href="https://www.paidiatriki.gr/webutation/">Webutation</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μύθοι και Πραγματικότητα για την υγεία των ματιών του παιδιού σας!" href="https://www.paidiatriki.gr/mu8oi_kai_pragmatikotita_gia_tin_ugeia_ton_mation_tou_paidiou_sas/">Μύθοι και Πραγματικότητα για την υγεία των ματιών του παιδιού σας!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πνευμονία στην Παιδική Ηλικία" href="https://www.paidiatriki.gr/pneumonia_stin_paidiki_hlikia/">Πνευμονία στην Παιδική Ηλικία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ: Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε" href="https://www.paidiatriki.gr/traylismos_ola_osa_8elete_na_gnorizete/">ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ: Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="…" href="https://www.paidiatriki.gr/den_pires_akomi_ton_paidiatro/">…</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="δεν πήρες ακόμη τον Παιδίατρο!"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Φυματίωση: Όσα πρέπει να ξέρει ο Παιδίατρος" href="https://www.paidiatriki.gr/fumatiosi_osa_prepei_na_xerei_o_paidiatros/">Φυματίωση: Όσα πρέπει να ξέρει ο Παιδίατρος</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ανεκδοτάκια" href="https://www.paidiatriki.gr/anekdotakia/">Ανεκδοτάκια</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Νεογνικά Αιμαγγειώματα: κατευθυντήριες οδηγίες" href="https://www.paidiatriki.gr/neognika_aimaggeiomata_kateu8untiries_odigies/">Νεογνικά Αιμαγγειώματα: κατευθυντήριες οδηγίες</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης" href="https://www.paidiatriki.gr/sundromo_xronias_koposis/">Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Θεραπεία Ατροφικών ουλών Ανεμοβλογιάς με τριχλωρο-οξικό οξύ (TCA)" href="https://www.paidiatriki.gr/8erapeia_atrofikon_oulon_anemoblogias_me_trixlorooxiko_oxu_tca_/">Θεραπεία Ατροφικών ουλών Ανεμοβλογιάς με τριχλωρο-οξικό οξύ (TCA)</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αιφνίδιος θάνατος: δεν είναι συχνότερος στις Αθλητικές δραστηριότητες!" href="https://www.paidiatriki.gr/aifnidios_8anatos_den_einai_suxnoteros_stis_a8litikes_drastiriotites/">Αιφνίδιος θάνατος: δεν είναι συχνότερος στις Αθλητικές δραστηριότητες!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παιδονευρολογικό Συνέδριο" href="https://www.paidiatriki.gr/paidoneurologiko_sunedrio/">Παιδονευρολογικό Συνέδριο</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Clinical Epidemiology and Outcomes Research Center (CLEO)." href="https://www.paidiatriki.gr/clinical_epidemiology_and_outcomes_research_center_cleo_/">Clinical Epidemiology and Outcomes Research Center (CLEO).</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Λαχανικά: Μια εξαιρετική τροφή για μικρούς και μεγάλους" href="https://www.paidiatriki.gr/laxanika_mia_exairetiki_trofi_gia_mikrous_kai_megalous/">Λαχανικά: Μια εξαιρετική τροφή για μικρούς και μεγάλους</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Picture of Shame!" href="https://www.paidiatriki.gr/picture_of_shame/">Picture of Shame!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βαρηκοΐα και εκπαίδευση του βαρήκοου παιδιού" href="https://www.paidiatriki.gr/barikoaa_kai_ekpaideusi_tou_barikoou_paidiou/">Βαρηκοΐα και εκπαίδευση του βαρήκοου παιδιού</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="…" href="https://www.paidiatriki.gr/apo_pou_na_fulax8ei_kaneis/">…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="από που να φυλαχθεί κανείς!"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Όλα για την Ορθοδοντική" href="https://www.paidiatriki.gr/ola_gia_tin_or8odontiki/">Όλα για την Ορθοδοντική</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Απλές συμβουλές για …όνειρα γλυκά!" href="https://www.paidiatriki.gr/aples_sumboules_gia_aoneira_gluka/">Απλές συμβουλές για …όνειρα γλυκά!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πως να πετάτε στα σύννεφα …χωρίς να πονάνε τα αφτιά σας!" href="https://www.paidiatriki.gr/pos_na_petate_sta_sunnefa_axoris_na_ponane_ta_aftia_sas/">Πως να πετάτε στα σύννεφα …χωρίς να πονάνε τα αφτιά σας!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μέλι: Γλυκιά εναλλακτική λύση στη θεραπεία του βήχα!" href="https://www.paidiatriki.gr/meli__glukia_enallaktiki_lusi_sti_8erapeia_tou_bixa/">Μέλι: Γλυκιά εναλλακτική λύση στη θεραπεία του βήχα!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβολιασμός για εποχική γρίπη 2012-2013" href="https://www.paidiatriki.gr/emboliasmos_gia_epoxiki_gripi__20122013/">Εμβολιασμός για εποχική γρίπη 2012-2013</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ποιά αθλήματα μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά με ειδικά προβλήματα υγείας." href="https://www.paidiatriki.gr/poia_a8limata_mporoun__na_epilexoun_ta_paidia_me_eidika_problimata_ugeias/">Ποιά αθλήματα μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά με ειδικά προβλήματα υγείας.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κεφαλονιά" href="https://www.paidiatriki.gr/kefalonia/">Κεφαλονιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πολιτισμικά επίκαιρα" href="https://www.paidiatriki.gr/politismika_epikaira/">Πολιτισμικά επίκαιρα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Είναι το παιδί σας έτοιμο για το σχολείο" href="https://www.paidiatriki.gr/__einai_to_paidi_sas_etoimo_gia_to_sxoleio/">Είναι το παιδί σας έτοιμο για το σχολείο</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="1st International Conference on Familial Hepercholesterolemia in Children &" href="https://www.paidiatriki.gr/1st_international_conference_on_familial_hepercholesterolemia_in_children__adolescence/">1st International Conference on Familial Hepercholesterolemia in Children &</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Adolescence"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Καλοκαιρινή δουλειά: ένας χαμένος θησαυρός για τα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/kalokairini_douleia_enas_xamenos_8isauros_gia_ta_paidia/">Καλοκαιρινή δουλειά: ένας χαμένος θησαυρός για τα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Γιορτή της Μητέρας!" href="https://www.paidiatriki.gr/giorti_tis_miteras/">Γιορτή της Μητέρας!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η διατροφή της μητέρας κατά τη διάρκεια της γαλουχίας" href="https://www.paidiatriki.gr/h_diatrofi_tis_miteras_kata_ti_diarkeia_tis_galouxias/">Η διατροφή της μητέρας κατά τη διάρκεια της γαλουχίας</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οργανωμένες Αθλητικές Δραστηριότητες" href="https://www.paidiatriki.gr/organomenes_a8litikes_drastiriotites/">Οργανωμένες Αθλητικές Δραστηριότητες</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ" href="https://www.paidiatriki.gr/a8lhsh_kai_somatikh_ygeia/">ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="“" href="https://www.paidiatriki.gr/kuriaki_mesimeri_8a_fame_exo/">“</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="Κυριακή μεσημέρι! …"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="θα φάμε έξω!”"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Είναι επικίνδυνος ο ύπνος των βρεφών στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς" href="https://www.paidiatriki.gr/einai_epikindunos_o_upnos_ton_brefon_sto_idio_krebati_me_tous_goneis/">Είναι επικίνδυνος ο ύπνος των βρεφών στο ίδιο κρεβάτι με τους γονείς</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το οικονομικό κόστος του εμβολίου κατά της φυματίωσης και σύγκριση με το όφελος." href="https://www.paidiatriki.gr/anaskopisi_tis_bibliografias_sxetika_me_to_oikonomiko_kostos_tou_emboliou_kata_tis_fumatiosis_kai_sugkrisi_me_to_ofelos/">Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το οικονομικό κόστος του εμβολίου κατά της φυματίωσης και σύγκριση με το όφελος.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="πάλι …" href="https://www.paidiatriki.gr/pali_ta_pistopoiitika_ygeias/">πάλι …</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="τα Πιστοποιητικά Υγείας!"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πνευμοθώρακας. Ο φοβερός άγνωστος!" href="https://www.paidiatriki.gr/pneumo8orakas_o_foberos_agnostos/">Πνευμοθώρακας. Ο φοβερός άγνωστος!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αλλεργία στο γάλα αγελάδος" href="https://www.paidiatriki.gr/allergia_sto_gala_agelados/">Αλλεργία στο γάλα αγελάδος</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βρήκαμε για εσάς!" href="https://www.paidiatriki.gr/brikame_gia_esas/">Βρήκαμε για εσάς!</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="O πυρετός και η αντιμετώπισή του σε βρέφη και παιδιά." href="https://www.paidiatriki.gr/o_puretos_kai_i_antimetopisi_tou_se_brefi_kai_paidia/">O πυρετός και η αντιμετώπισή του σε βρέφη και παιδιά.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βρισκόμαστε στην εποχή της γρίπης…" href="https://www.paidiatriki.gr/briskomaste_stin_epoxi_tis_gripis/">Βρισκόμαστε στην εποχή της γρίπης…</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Θεραπεία των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/8erapeia_ton_stafulokokkikon_loimoxeon_tou_dermatos_kai_ton_malakon_morion_sta_paidia/">Θεραπεία των σταφυλοκοκκικών λοιμώξεων του δέρματος και των μαλακών μορίων στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Διαβητική Κετοξέωση" href="https://www.paidiatriki.gr/diabitiki_ketoxeosi/">Διαβητική Κετοξέωση</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Kοιλιοκάκη: Νεότερα δεδομένα για μια παλαιά νόσο." href="https://www.paidiatriki.gr/koiliokaki_neotera_dedomena_gia_mia_palaia_noso/">Kοιλιοκάκη: Νεότερα δεδομένα για μια παλαιά νόσο.</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Παιδική παχυσαρκία : Η σύγχρονη επιδημία που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε" href="https://www.paidiatriki.gr/paidiki_paxusarkia__h_sugxroni_epidimia_pou_mporoume_na_antimetopisoume/">Παιδική παχυσαρκία : Η σύγχρονη επιδημία που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΎΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΊΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ" href="https://www.paidiatriki.gr/isotimia_ton_poistopoihtikon_kai_ton_gnomateaseon_poy_ekdadontai_apo_idiotes_giatroys_kai_giatroys_noshleytikon_idrymaton/">ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΎΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΊΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="ΕΜΒΟΛΙΑ: Ρωτούν οι γονείς" href="https://www.paidiatriki.gr/embolia_rotoun_oi_goneis/">ΕΜΒΟΛΙΑ: Ρωτούν οι γονείς</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η διατροφή του παιδιού με διαβήτη" href="https://www.paidiatriki.gr/h_diatrofi_tou_paidiou_me_diabiti/">Η διατροφή του παιδιού με διαβήτη</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Επικαιρότητα" href="https://www.paidiatriki.gr/epikairotita_/">Επικαιρότητα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η ζήλεια ανάμεσα στα αδέλφια" href="https://www.paidiatriki.gr/h_zileia_anamesa_sta_adelfia/">Η ζήλεια ανάμεσα στα αδέλφια</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πόσο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία στην διάρκεια της εγκκυμοσύνης" href="https://www.paidiatriki.gr/poso_epikinduni_einai_i_aktinobolia_stin_diarkeia_tis_egkkumosunis/">Πόσο επικίνδυνη είναι η ακτινοβολία στην διάρκεια της εγκκυμοσύνης</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ημικρανία στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/hmikrania_sta_paidia/">Ημικρανία στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Το αφτί του κολυμβητή." href="https://www.paidiatriki.gr/to_afti_tou_kolumbiti/">Το αφτί του κολυμβητή.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τραχηλική Λεμφαδενίτιδα στην παιδική ηλικία" href="https://www.paidiatriki.gr/traxiliki_lemfadenitida_stin_paidiki_ilikia/">Τραχηλική Λεμφαδενίτιδα στην παιδική ηλικία</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αντηλιακά προϊόντα" href="https://www.paidiatriki.gr/antiliaka_proaonta/">Αντηλιακά προϊόντα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κρότωνες (τσιμπούρια)" href="https://www.paidiatriki.gr/krotones_tsimpouria/">Κρότωνες (τσιμπούρια)</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="To φαρμακείο των διακοπών" href="https://www.paidiatriki.gr/to_farmakeio_ton_diakopon/">To φαρμακείο των διακοπών</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βασική Υποστήριξη της Ζωής ( BLS, ΚΑΡΠΑ)" href="https://www.paidiatriki.gr/basiki_ypostirixi_tis_zois__bls_karpa/">Βασική Υποστήριξη της Ζωής ( BLS, ΚΑΡΠΑ)</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Έγκαυμα: Πρόληψη και Αντιμετώπιση" href="https://www.paidiatriki.gr/egkauma_prolici_kai_antimetopisi/">Έγκαυμα: Πρόληψη και Αντιμετώπιση</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση πνιγμού σε νερό" href="https://www.paidiatriki.gr/protes_boi8eies_se_periptosi_pnigmou_se_nero/">Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση πνιγμού σε νερό</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="BCG: Προσφορά στην δημόσια Υγεία και προβληματισμοί." href="https://www.paidiatriki.gr/bcg_prosfora_stin_dimosia_ygeia_kai_problimatismoi/">BCG: Προσφορά στην δημόσια Υγεία και προβληματισμοί.</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τροφική δηλητηρίαση στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/trofiki_dilitiriasi_sta_paidia/">Τροφική δηλητηρίαση στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αιδιοκολπίτιδες στην παιδική και νεογνική ηλικία: όσα πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος" href="https://www.paidiatriki.gr/aidiokolpitides_stin_paidiki_kai_neogniki_ilikia_osa_prepei_na_gnorizei_o_paidiatros/">Αιδιοκολπίτιδες στην παιδική και νεογνική ηλικία: όσα πρέπει να γνωρίζει ο παιδίατρος</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Η προσέγγιση του εφήβου και της οικογένειας" href="https://www.paidiatriki.gr/h_proseggisi_tou_efibou_kai_tis_oikogeneias/">Η προσέγγιση του εφήβου και της οικογένειας</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ηλιακή Ακτινοβολία" href="https://www.paidiatriki.gr/hliaki_aktinobolia/">Ηλιακή Ακτινοβολία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αντηλιακή προστασία" href="https://www.paidiatriki.gr/antiliaki_prostasia/">Αντηλιακή προστασία</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εμβόλια: Οι επιπτώσεις από την αμφισβήτηση της ασφάλειάς τους" href="https://www.paidiatriki.gr/embolia_oi_epiptoseis_apo_tin_amfisbitisi_tis_asfaleias_tous/">Εμβόλια: Οι επιπτώσεις από την αμφισβήτηση της ασφάλειάς τους</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="…" href="https://www.paidiatriki.gr/i_empneusi_einai_pantou/">…</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href="η έμπνευση είναι παντού!"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Διαχειριστείτε την ανεργία και μειώστε την επίδραση που έχει στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/diaxeiristeite_tin_anergia_kai_meioste_tin_epidrasi_pou_exei_sta_paidia/">Διαχειριστείτε την ανεργία και μειώστε την επίδραση που έχει στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Φυματίωση στην παιδική ηλικία –" href="https://www.paidiatriki.gr/fumatiosi_stin_paidiki_ilikia__meros_i/">Φυματίωση στην παιδική ηλικία –</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Μέρος Ι"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Μήπως είναι ευκαιρία τώρα να γίνουμε και εμείς καλύτεροι" href="https://www.paidiatriki.gr/mipos_einai_eukairia_tora_na_ginoume_kai_emeis_kaluteroi/">Μήπως είναι ευκαιρία τώρα να γίνουμε και εμείς καλύτεροι</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Συντήρηση και μεταφορά εμβολίων" href="https://www.paidiatriki.gr/suntirisi_kai_metafora_embolion/">Συντήρηση και μεταφορά εμβολίων</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Σταθμοί στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης" href="https://www.paidiatriki.gr/sta8moi_stin_parakolou8isi_tis_egkumosunis/">Σταθμοί στην παρακολούθηση της εγκυμοσύνης</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πυρετός" href="https://www.paidiatriki.gr/puretos/">Πυρετός</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πυρετικοί σπασμοί" href="https://www.paidiatriki.gr/puretikoi_spasmoi/">Πυρετικοί σπασμοί</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Θερμοπληξία" href="https://www.paidiatriki.gr/8ermoplixia/">Θερμοπληξία</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Δυσκοιλιότητα" href="https://www.paidiatriki.gr/duskoiliotita/">Δυσκοιλιότητα</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ασφάλεια στο αυτοκίνητο" href="https://www.paidiatriki.gr/asfaleia_sto_autokinito/">Ασφάλεια στο αυτοκίνητο</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πώς να βάλετε τα παιδιά σας στο δρόμο για την επαγγελματική επιτυχία" href="https://www.paidiatriki.gr/pos_na_balete_ta_paidia_sas_sto_dromo_gia_tin_epaggelmatiki_epituxia/">Πώς να βάλετε τα παιδιά σας στο δρόμο για την επαγγελματική επιτυχία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Εφηβεία &" href="https://www.paidiatriki.gr/efibeia__epaggelmatikos_prosanatolismos/">Εφηβεία &</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Επαγγελματικός Προσανατολισμός"></a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Βασικές οδηγίες για την διατροφή του εφήβου" href="https://www.paidiatriki.gr/basikes_odigies_gia_tin_diatrofi_tou_efibou/">Βασικές οδηγίες για την διατροφή του εφήβου</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε παιδιά και εφήβους" href="https://www.paidiatriki.gr/gastrooisofagiki_palindromisi_se_paidia_kai_efibous/">Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση σε παιδιά και εφήβους</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ανάπτυξη λόγου στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/anaptuxi_logou_sta_paidia/">Ανάπτυξη λόγου στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οι ψείρες ξαναχτυπούν! Πρόληψη &" href="https://www.paidiatriki.gr/oi_ceires_xanaxtupoun_prolici__antimetopisi/">Οι ψείρες ξαναχτυπούν! Πρόληψη &</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="" href=" Αντιμετώπιση"></a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αεροθάλαμοι για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων" href="https://www.paidiatriki.gr/aero8alamoi_gia_ti__xorigisi_eispneomenon_farmakon/">Αεροθάλαμοι για τη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμάκων</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Άλγη ανάπτυξης" href="https://www.paidiatriki.gr/algi_anaptuxis/">Άλγη ανάπτυξης</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Νυκτερινή ενούρηση" href="https://www.paidiatriki.gr/nukterini_enourisi/">Νυκτερινή ενούρηση</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πώς να μάθω το παιδί μου να διαβάζει!" href="https://www.paidiatriki.gr/pos_na_ma8o_to_paidi_mou_na_diabazei/">Πώς να μάθω το παιδί μου να διαβάζει!</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Άσθμα στην Παιδική Ηλικία" href="https://www.paidiatriki.gr/as8ma_stin_paidiki_hlikia/">Άσθμα στην Παιδική Ηλικία</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση" href="https://www.paidiatriki.gr/gastrooisofagiki_palindromisi/">Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Αναπτύσσεται το παιδί μου σωστά" href="https://www.paidiatriki.gr/anaptussetai_to_paidi_mou_sosta/">Αναπτύσσεται το παιδί μου σωστά</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ψυχοκινητική Εξέλιξη Βρέφους" href="https://www.paidiatriki.gr/cuxokinitiki_exelixi_brefous/">Ψυχοκινητική Εξέλιξη Βρέφους</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Κολικοί 1ου τριμήνου" href="https://www.paidiatriki.gr/kolikoi_1ou_triminou/">Κολικοί 1ου τριμήνου</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="περιποίηση του μωρού" href="https://www.paidiatriki.gr/peripoiisi_tou_morou_/">περιποίηση του μωρού</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οι σχέσεις εγκύου- εμβρύου και γονέων-βρέφους, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού" href="https://www.paidiatriki.gr/oi_sxeseis_egkuou_embruou_kai_goneonbrefous_ka8orizoun_se_simantiko_ba8mo_tin_cuxiki_anaptuxi_tou_paidiou/">Οι σχέσεις εγκύου- εμβρύου και γονέων-βρέφους, καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την ψυχική ανάπτυξη του παιδιού</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Οξεία σκωληκοειδίτιδα στα παιδιά" href="https://www.paidiatriki.gr/oxeia_skolikoeiditida_sta_paidia-2/">Οξεία σκωληκοειδίτιδα στα παιδιά</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Τραύματα κεφαλής" href="https://www.paidiatriki.gr/traumata_kefalis/">Τραύματα κεφαλής</a> </h3> </div> </li> <li class="odd"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού" href="https://www.paidiatriki.gr/pistopoiitiko_ugeias_tou_paidiou/">Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού</a> </h3> </div> </li> <li class="even"> <div class="layout-default "> <h3 class="title"> <a title="Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, 2016-17" href="https://www.paidiatriki.gr/xekinise_i_nea_sxoliki_xronia_201617/">Ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά, 2016-17</a> </h3> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="module mod-line last"> <div class="box-1 deepest"> <h3 class="header"><span class="header-2"><span class="header-3"><span class="color">ειδατε</span> προσφατα</span></span></h3> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- mainmiddle end --> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <a class="anchor" href="#page"></a> <div class="menu-top-menu-container"><ul id="menu-top-menu-1" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2580"><a href="https://www.paidiatriki.gr/about-us/">Ποιοι είμαστε</a></li> </ul></div> </div> <!-- footer end --> </div> </div> </div> </div> </div> <script src='https://www.google.com/recaptcha/api.js'></script> </body> </html>