Ραγοειδίτιδα σε παιδιά με Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα: Νεώτερα δεδομένα για τον οφθαλμολογικό έλεγχο.
Διαβάστηκε 2,608 φορές

Saurenmann RK, Levin AV, Feldman BM, Laxer RM, Schneider R, Silverman ED. Risk factors for development of uveitis differ between girls and boys with juvenile idiopathic arthritis. Arthritis Rheum. 2010;62(6):1824-8

 

Η Ραγοειδίτιδα αποτελεί την πιο συχνή εξωαρθρική προσβολή  στα παιδιά που πάσχουν από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ).  Στο σύνολό τους η ραγοειδίτιδα και η ιριδικυκλίτιδα, εμφανίζονται στο 20-25 % των παιδιών με ολιγοαρθρική μορφή νεανικής αρθρίτιδα. Αποτελεί  επιπλοκή αρχικά ασυμπτωματική, η οποία ενέχει σοβαρούς κινδύνους μεταξύ των οποίων η εμφάνιση καταρράκτη και η τύφλωση. Διάφοροι παράγοντες κινδύνου έχει βρεθεί ότι είναι  επιβαρυντικοί για την εκδήλωση αυτής της επιπλοκής. Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι η παρουσία αντιπυρηνικών αντισωμάτων (ΑΝΑ), το γυναικείο φύλο και η μικρή ηλικία έναρξης της ΝΙΑ. Σημειώνεται δε ότι σε ποσοστό 13-23% η ραγοειδίτιδα προηγείται της εμφάνισης της ΝΙΑ.

Μια αναδρομική μελέτη που έγινε από το  Πανεπιστήμιο του Toronto, αφορούσε 1047 ασθενείς με ΝΑΙ, με σκοπό την αναγνώριση των προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη ραγοειδίτιδας. Οι παράγοντες που εξετάστηκαν είναι το φύλο, η ηλικία διάγνωσης, ο τύπος της ΝΙΑ (ολιγοαρθρική ή πολυαρθρική μορφή), και η παρουσία ΑΝΑ.

Συμφώνα με τους ερευνητές, η πιθανότητα ανάπτυξης ραγοειδίτιδας ήταν ηλικιοεξαρτώμενη στα κορίτσια, μα όχι στα αγόρια. Μεταξύ των κοριτσιών, η πιθανότητα ήταν μέγιστη(47%), σε αυτά με  παρουσία θετικών ΑΝΑ  και σε αυτά των οποίων η ηλικία κατά την έναρξη της νόσου ήταν μικρότερη των 2 ετών (P=0,004). Η πιθανότητα εμφάνισης ραγοειδίτιδας μειώνεται σταδιακά με την πάροδο των ετών. Το ποσοστό κατέρχεται σε μικρότερο του 10% εφόσον η νοσος εμφανιστεί μετά τα 7 έτη. Ο χρόνος που μεσολαβούσε μεταξύ της έναρξης της ΝΙΑ και της εμφάνισης  ραγοειδίτιδας ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στα παιδιά στα οποία η διαγνωση είχε τεθεί σε πολύ νεαρή ηλικία (< 5 ετών) (P=0.04). Αυτή η παρατήρηση ήταν σημαντικά εντονότερη στα παιδιά με θετικά ΑΝΑ. Ο τύπος της ΝΙΑ δε φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση ραγοειδίτιδας. Συμπερασματικά,  πρέπει να γίνεται συστηματικός   έλεγχος  για ραγοειδίτιδα σε παιδία με ΝΙΑ, εδικά αν αυτά είναι κάτω των πέντε ετών και έχουν θετικά ΑΝΑ. Πιο συγκεκριμένα σε παιδιά με θετικά ΑΝΑ και ειδικά σε ηλικίες κάτω των πέντε ετών συστήνεται οφθαλμολογική εκτίμηση με σχισμοειδή λυχνία κάθε τρίμηνο για τα πρώτα επτά έτη, ανεξάρτητα του τύπου της ΝΙΑ, δηλαδή   χρονική επιμήκυνση της προηγούμενης οδηγίας (4 έτη).

Παρατίθεται ένας απλοποιημένος αλγόριθμος  ο οποίος προσδιορίζει την συχνότητα ελέγχου για ραγοειδίτιδα. Ως θετικός ορίζεται ο   τίτλος ΑΝΑ>1:80.

Η Ραγοειδίτιδα αποτελεί την πιο συχνή εξωαρθρική προσβολή  στα παιδιά που πάσχουν από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα (ΝΙΑ)…

δημοφιλη αρθρα

ειδατε προσφατα