Δημήτρης Παπαδημητρίου

 

Παιδοενδοκρινολόγος

π. Λέκτορας Πανεπιστημίου Joseph-Fourier, Grenoble, Γαλλία

Δ/τής Τμήματος Παιδιατρικής - Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών

Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

  Παρούσα απασχόληση:
  • Δ/τής Τμήματος Παιδιατρικής-Εφηβικής Ενδοκρινολογίας & Διαβήτη, Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Μαρούσι
  • Συνεργάτης Παιδοενδοκρινολόγος του Μαιευτηρίου Γαία
  • Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης, 3η Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Παιδοενδοκρινολογικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Χαϊδάρι
Προηγούμενη απασχόληση (1/11/03 – 31/10/05): Επικεφαλής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Τμήμα Παιδιατρικής, Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας & Διαβητολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Grenoble, B.P. 217, Grenoble 38043, France.   Σπουδές και - επιστημονική εξέλιξη: 1988:              Αποφοίτηση από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή 1995:              Πτυχίο Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Πατρών 1997-99: Στρατιωτική Θητεία (Υπαξιωματικός Υγειονομικού, Πολεμική Αεροπορία) 1999-2003:    Ειδικότητα Παιδιατρικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, 1 χρόνος επίσημη εκπαίδευση στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία: 6 μήνες στην Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα του ΠΠΓΝΠ και 6 μήνες στο Τμήμα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στο Νοσοκομείο St Vincent de Paul, στο Παρίσι υπό τους καθηγητές κ.κ. J-L Chaussain και J-C Carel 1994-2003: Βοηθός στην Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα του ΠΠΓΝΠ υπό την καθηγήτρια Β.Ε. Σπηλιώτη 2001-2003:    Διαπανεπιστημιακό διετές Δίπλωμα (Masters’) στην Παιδιατρική Eνδοκρινολογία και Διαβητολογία D.I.U. Endocrinologie et Diabétologie Pédiatriques Université Paris V, Paris, France 2003-2005:    Chef de Clinique des Universités Επικεφαλής Πανεπιστημιακής Κλινικής Τμήμα Παιδιατρικής Μονάδα Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας & Διαβητολογίας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Grenoble, Γαλλία (Η θέση αυτή ήταν έμμισθη κανονική οργανική θέση, αποτελεί τον 1ο βαθμό της πανεπιστημιακής καριέρας στη Γαλλία, αντιστοιχούσα σε θέση Λέκτορα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα) 2004-2005: Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (Masters’) στην Ιατρική Παιδαγωγική Πανεπιστήμιο Joseph-Fourier, Grenoble, Γαλλία Από 1/1/06: Επιστημονικός Συνεργάτης (έμμισθος από 1/1/07) στην Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα της 3η Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 2008:  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών (με αντικείμενο την παιδιατρική ενδοκρινολογία, δημοσιευμένη εργασία αρ. 7)   Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών:
  1. Πλήρες μέλος της Γαλλικής Εταιρείας Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας και Διαβητολογίας
  2. Πλήρες μέλος της Endocrine Society (Αμερικανική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας)
  3. Πλήρες μέλος της ESPE (Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας)
  4. Πλήρες μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας

Ξένες Γλώσσες

  1. Αγγλικά: FCE Cambridge 1st Certificate
  2. Γαλλικά: Diplôme des Langues Supérieures de IIIème cycle de l’Institut Français d’Athènes
  3. Γερμανικά: Grundstuffe Diplôm

Publications in International Journals

1: Papadimitriou DT, Linglart A, Morel Y, Chaussain JL. Puberty in subjects with complete androgen insensitivity syndrome. 2006;65(3):126-31. Epub 2006 Feb 16 2: Pujo L, Fagart J, Gary F, Papadimitriou DT, Claës A, Jeunemaître X, Zennaro MC. Mineralocorticoid receptor mutations are the principal cause of renal type pseudohypoaldosteronism. Hum Mutat. 2007 Jan;28(1):33-40 3: Papadimitriou A, Papadimitriou DT, Papadopoulou A, Nicolaidou P, Fretzayas A. Low TSH levels are not associated with osteoporosis in childhood Eur J Endocrinol. 2007 Aug;157(2):221-3 4: Papadimitriou DT, Spiteri A, Pagnier A, Bayle M, Mischalowski MB, Bourdat G, Passagia JG, Plantaz D, Bost M, Garnier PE. Mineralocorticoid deficiency in post-operative cerebral salt wasting. J Pediatr Endocrinol Metab. 2007 Oct;20(10):1145-50. 5: Papadimitriou A, Fytanidis G, Papadimitriou DT, Priftis KN, Nicolaidou P, Fretzayas A. Prevalence of overweight and obesity in young Greek men. Obes Rev. 2007 Oct 24   6: Attilakos A, Garoufi A, Voudris K, Mastroyianni S, Fotinou A, Papadimitriou DT, Gavalakis N, Prassouli A, Katsarou E. Thyroid dysfunction associated with increased low-density lipoprotein cholesterol in epileptic children treated with carbamazepine monotherapy: a causal relationship? Eur J Paediatr Neurol. 2007 Nov;11(6):358-61. 7: Spiliotis BE, Papadimitriou DT, Alexandrides TK, Karystianos C, Nikiforidis G, Vassilakos P, Beratis NG,  Casanueva FF. Combined Growth Hormone (GH) Releasing Hormone and GH Releasing Peptide-6 (GHRP-6) Test for the Evaluation of GH Secretion in Children with GH deficiency and Neurosecretory Dysfunction. Horm Res. 2008;70(4):215-23. Epub 2008 Sep 5 8: Papadimitriou A, Fytanidis G, Douros K, Papadimitriou DT, Nicolaidou P, Fretzayas A. Greek young men grow taller. Acta Paediatr. 2008 May 12. 9: Papadimitriou A, Pantsiotou S, Douros K, Papadimitriou DT, Nicolaidou P, Fretzayas A. Timing of pubertal onset in girls: evidence for non-Gaussian distribution. J Clin Endocrinol Metab. 2008 Nov;93(11):4422-5. Epub 2008 Aug 26. Published Abstracts in International Meetings 1. GHRH+GHRP-6 test in children with classic GH Deficiency and Neurosecretory Dysfunction. Spiliotis BE, Papadimitriou DT, Alexandridis TK, Vassilakos P, Beratis NG, Casanueva FF. 10th Meeting of the European Neuroendocrine Association, September 12-14, 2002 – Munich, Germany 2. Puberty in Subjects with Complete Androgen Insensitivity Syndrome. Oral presentation. DT Papadimitriou, A Linglart, JC Carel, JL Chaussain. Oral presentation, ESPE 2003 3. Excessive growth prior to surgery and “growth without GH” syndrome in children with craniopharyngioma. D T Papadimitriou, A Spiteri, A Guyard, JP Passagia, F Papanti, O Chabre, PE Garnier, M Bost. Poster presentation, ESPE 2004 4. Cerebral Salt Wasting complicates post-operative management of children with craniopharyngioma resulting in mineralocorticoid deficiency. DT Papadimitriou, A Spiteri, A Pagnier, G Bourdat, JP Passagia, M Bost, PE Garnier. Poster presentation, ESPE 2004 5. Autoimmunity in Turner’s Syndrome. A Spiteri, D T Papadimitriou, C Drouet, N Fabien, PE Garnier, M Nicolino, M David, M Bost. Poster presentation, ESPE 2004 6. Growth hormone deficiency in two girls with Kallmann syndrome. Effect of GH therapy on near final height before estradiol supplementation. PE Garnier, DT Papadimitriou, F Nugues, M Besson-Léaud. Poster presentation, ESPE 2004 7. Macroprolactinomas and precocious puberty. M Zhu, J P David, DT Papadimitriou, P Bretones, M Bost, P Garnier, M G Forest, M David. Poster presentation ESPE 2004 8. A novel inactivating mutation of the human mineralocorticoid receptor causing type I pseudohypoaldosteronism. Papadimitriou DT, Pujo L, Spiteri A, Garnier PE, Jeunemaitre X, Zennaro M-C. Poster presentation, ESPE 2005 9. Central diabetes insipidus complicated by cerebral salt wasting. Papadimitriou DT; Spiteri A, Papanti F, Garnier PE. Poster presentation, ESPE 2005 10. Complete adrenocorticotropic hormone and growth hormone deficiency associated with combined immunodeficiency: A novel entity. Papadimitriou DT, Pagnier A, Spiteri A, Jacob M-C, Spada A, Blanche S, Brue T. Poster presentation, ESPE 2005 11. Growth hormone deficiency and cerebral salt wasting. Papadimitriou DT, Spiteri A, Papanti F, Garnier PE. Poster presentation, ESPE 2005 12. Usefulness of a continuous glucose monitoring system (CGMS) in persistent hyperinsulinemic hypoglycaemia of infancy (PHHI). Papadimitriou DT, Spiteri A, Cneude F, Pradines S, Benhamou PY. Poster presentation, ESPE 2005 13. An unsolved case of complete hypoparathyroidism Garnier PE, Papadimitriou DT, Lienhart A. Poster presentation, ESPE 2005 14. Kallmann Syndrome associated with persistent relative neutropenia. Dimitrios T. Papadimitriou, Antonia Mavri, Christos Golphinos, Evagelia Lagona, Anastasios Papadimitriou. Poster presentation, ESPE 2006 15. Switch from NPH insulin to insulin glargine, in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. Anne Spiteri, Laurent Fuzat, Sylvie Pradines, Philippe E. Garnier, Dimitrios T. Papadimitriou. Poster presentation, ESPE 2006 16. Cortisol responses to the L-dopa stimulation test in children. Dimitrios T. Papadimitriou, Anne Spiteri, Gaelle Depret, Charalampos Mamoulakis, Philippe E. Garnier. Poster presentation, ESPE 2006 17. Crouzon syndrome with acanthosis nigricans and GH deficiency. Dimitrios T. Papadimitriou, Margarita Markouri, Grigoris Fytanidis, Polyxeni Nicolaidou, Anastasios Papadimitriou. Poster presentation, ESPE 2007 18. Final height improvement at a decelerated rate in Greek conscripts. Grigorios Fytanidis, Anastasios Papadimitriou, Dimitrios T. Papadimitriou, Andreas Fretzayas, Polyxeni Nicolaidou. Poster presentation, ESPE 2007 19. Pseudohyparathyroidism (PPHP) and juvenile granulosa cell tumor (JGCT) of the ovary: association or coincidence? Dimitrios T Papadimitriou, Panagiotis V Kekis, Vasilis Daras, Polyxeni Nicolaidou, Anastasios Papadimitriou. Poster presentation, ESPE 2007 20. Aromatase inhibitors resolve hypogonadotropic hypogonadism and significantly reduce body weight in Prader-Willi syndrome D.T. Papadimitriou, A. Fretzayias, P Nicolaidou, A. Papadimitriou ESPE 2008 21. The secular trend of Body Mass Index (BMI) and the prevalence of overweight and obesity in young Greek men. G Fytanidis, DT Papadimitriou, A Fretzayas, P Nicolaidou, A Papadimitriou. ESPE 2008 22. Timing of pubertal onset in girls: Evidence for non-Gaussian distribution. A Papadimitriou, S Pantsiotou, K Douros, DT Papadimitriou, P Nicolaidou, A Fretzayas ESPE 2008 23. A novel heterozygous mutation in the glucokinase gene is respomsible for an early-onset mild form of MODY 2 diabetes. Papadimitriou DT, Willems P, Attilakos A, Nikolaidou P, Papadimitriou A.  ESPE 2009

δημοφιλη αρθρα

ειδατε προσφατα